Издания / премиери

Представяне на монографията „Управление на виртуални екипи. Теория и методология“ с автор Кристиян Хаджиев

18 ноември 2021 г., 16.30 ч., Нов български университет

Представяне на монографията „Управление на виртуални екипи. Теория и методология“ с автор Кристиян Хаджиев

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Администрация и управление“ канят на представяне на монографията „Управление на виртуални екипи. Теория и методология“ с автор Кристиян Хаджиев на 18 ноември 2021 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Модератор на събитието е доц. д-р Димитър Панайотов.

В монографията „Управление на виртуални екипи" (теория и методология) се изследват ключовите организационни предпоставки и елементи, свързани с проектирането и функционирането на високо ефективни виртуални екипи от структурна, управленска и процесна гледна точка. Анализират се основните характеристики и свойства на виртуалните екипи (входни елементи), факторите за ефективно функциониране (социално-емоционални, технологични и управленски процеси) и непосредствените резултати от дейността на виртуалните екипи на базата на съвременните интеграционни модели по схемата „вход-процес-изход". Прецизират се индикаторите за екипна ефективност. Изследват се многостранните връзки в най-цитираните през последните 20 години интегративни модели не само на входа, но и в процеса на взаимодействие, както и начините за постигане на баланс и сработване между членовете на екипа. Обосновава се нов концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи. Той е своеобразен синтез на съществуващите теоретични модели. В матрицата на модела „вход-процес-изход" се предлага различен начин за преобразуване на входните и изходни фактори в работещи процеси, което е много по-сложно за постигане във виртуална екипна среда, отколкото в традиционната йерархична структура. Целта е да се намери обща теоретична и методологична основа, която да обединява фундаменталните модели за ефективност на виртуалните екипи.

Д-р Кристиян Хаджиев е доцент по „Социално управление“ и ръководител на департамент „Администрация и управление“ в Нов български университет. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редколегията на списание „Икономическа мисъл“. Автор е на четири монографии, два учебника и над 35 статии и студии във водещи научни списания.

***
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

 

Автор: Център за книгата
12.11.2021 г. 10:39
Посетено: 570
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/33679-predstavyane-na-monografiyata-upravlenie-na-virtualni-ekipi-teoriya-i-metodologiya-s-avtor-kristiyan-hadzhiev