Издания / премиери

Дискусия около новите книги в колекция „Неиздадените“

13 октомври 2021 г., 16.30 ч., Нов български университет

Дискусия около новите книги в колекция „Неиздадените“

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ канят на дискусия около новите книги в колекция „Неиздадените“: „Съвестта. Мисията. Свободата. Гласове от литературни полемики. 1945–1947“ със съставител Пламен Дойнов и „Окованата съвест. Басни, критика, публицистика 1945–1949“ от Петър Горянски на 13 октомври 2021 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Модератор на събитието е проф. Пламен Дойнов, д.н. с дискутанти проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов, проф. Николай Аретов, д.н. и други.

„Съвестта. Мисията. Свободата. Гласове от литературни полемики. 1945–1947“ със съст. Пламен Дойнов. Колекция „Неиздадените“ Книга 9. Изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2021, 320 с. ISBN 978-954-533-198-5

Сборникът включва текстове, участващи в споровете за съвестта, мисията и свободата на писателя, водени в българската преса през 1945–1947 г., когато в условията на ограничен плурализъм все още могат да се поставят ключови за автономията на литературата въпроси. Акцентът е поставен върху днес почти неизвестни статии и есета, отпечатани в опозиционните вестници „Свободен народ“, „Народно земеделско знаме“, „Знаме“, както и в изданията в. „Изгрев“ и сп. „Балкански преглед“, литературните седмичници „Лост“ и „Стожер“. В центъра на дебата е проблемът за автономията на творческата личност, поставена в ситуация на краен избор в перспективата на задаващата се комунистическа диктатура. Сред опозиционните автори в сборника личат имената на Цвети Иванов, Трифон Кунев, Петър Горянски, Григор Чешмеджиев, Иван Гърчев, д-р Страхил Стойчев, Стилиян Чилингиров, Христо К. Пунев, Паун Генов, Никола Т. Балабанов и други критици и публицисти, укрити зад ветрило от разнообразни псевдоними. Други автори с некомунистически профил са Константин Петканов, Димитър Спространов, Иван Богданов, Георги Томалевски, Боян Болгар, Константин Константинов, Никола Атанасов и Иван Радославов, а към тях и новопривлеченият член на Комунистическата партия Бончо х. Бонев. Срещу позициите на тези автори са представени статии на свързаните с БРП (к) писатели и публицисти Борис Делчев, Крум Кюлявков, Иван Бурин, Никола Фурнаджиев, Людмил Стоянов, Д. Б. Митов, Стефан Каракостов и др.

Петър Горянски. „Окованата съвест. Басни, критика, публицистика 1945–1949“. съст. Пламен Дойнов. Колекция „Неиздадените“. Книга осма. Изд. „Кралица Маб“, департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2021, 518 с. ISBN 978-954-533-194-7

Книгата съдържа басни и статии от Петър Горянски (1911–1990), създавани между 1945 и 1949 г., голямата част от които са отпечатани в опозиционния социалдемократически вестник „Свободен народ“, а друга част остават в архива на автора. Тук изцяло е възпроизведена книгата „Митинг“ (1947), съдържаща 27 басни, а всички останали текстове – още 29 басни и 113 статии, рецензии и бележки - се появяват за първи път в книга. Детайлно е представено опозиционното творчество на поета, на литературния критик и журналист Петър Горянски в буферното време между Царството и Народната република.

 ****

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата;

 

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
08.10.2021 г. 11:43