Издания / премиери

Представяне на „Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество“

4 февруари 2021 г., 17.30 ч., Нов български университет

Представяне на „Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество“

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата, департаменти „Философия и социология“ и „Право“ на Нов български университет представят „Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество“ от Мартин Канушев на 4 февруари 2021 г. от 17.30 ч. в Zoom.

Водещ на събитието е гл. ас. д-р Теодора Карамелска, а дискутанти проф. д-р Христо Тодоров, проф. д-р Екатерина Михайлова и проф. д-р Димитър Вацов.

Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражняване на наказателната власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите, но и върху континуитeта, приемствеността и наследството; различията срещу повторенията. Да анализирам стратегиите на наказателната власт означава реално да уловя социалното функциониране на нейните механизми между две граници: между правните правила, които формално разграничават властта, и следствията на истината, които тази власт произвежда. Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Моят проблем е социологически: какъв е специфичният начин, по който през различните периоди от „модерната“ българска история се организира връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила, които задействат властовите отношения, за да произвеждат дискурси на истината?

Мартин Канушев е професор в департамент „Философия и социология” на Нов български университет. Преподава социология на властта, правото и медицината. Автор на книги, студии и статии по социология. Отговорен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“ и член на редакционната колегия на сп. „Социологически проблеми“.

Събитието ще се проведе в Zoom, Meeting ID 861 4298 0307, Passcode 416616.

Монографията в Електронния каталог на изданията на НБУ.

 

 

Автор: Център за книгата
27.01.2021 г. 16:40
Посетено: 481
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/32255-predstavyane-na-istoricheska-sotsiologiya-na-nakazatelnite-politiki-v-balgariya-t-3-nakazatelnite-strategii-v-demokratichnoto-obshtestvo