Издания / премиери

Премиера на „Помилването в наказателното право и в практиката на държавния глава” от доц. д-р Ива Пушкарова

26 октомври 2020 г., 17:30 ч., „Шератон Хотел Балкан”

Премиера на „Помилването в наказателното право и в практиката на държавния глава” от доц. д-р Ива Пушкарова

 

◊ СЪБИТИЕТО

Премиера на „Помилването в наказателното право и в практиката на държавния глава” от доц. д-р Ива Пушкарова

Книгата ще представи проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Макар институтът на помилването да е познат на наказателното ни право от Освобождението, то остава слабо познато, а самата практика върху него никога не е подлагана на анализ.

„Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ от доц. д-р Ива Пушкарова е първото издание, което в систематизиран вид прави детайлен анализ на случаите на помилване след 1945 г.

В него бившият председател на Комисията по помилването разглежда подробно основните характеристики на помилването, различните видове помилване и техните основания, ограничения и приложно поле и го разграничава от други правни институти. Това е и първата цялостна типология на решените случаи на помилване.

 Със знания от различни хуманитарни науки е изградена единна система от критерии и подходи за преценка на приложимостта и вида на помилването, разрешаване на конкуренцията му с институти на наказателното, процесуалното и наказателно изпълнителното право и определяне на най-справедливото измежду алтернативни правни решения в сложни и необичайни житейски ситуации. Особено интересен и приносен е анализът на практиката на Комисията по помилването и излагане и систематизиране на конкретни случаи, които тя е разгледала.

Книгата предлага прозрения за цялостното въздействие на правната система върху осъдените и насърчава към осмисляне на социалното значение на наказването и поправянето чрез поглед към конкретни човешки съдби и процеси в правосъдието.

Изследването на доц. д-р Пушкарова е подробно и достъпно четиво, подходящо за практикуващи юристи и студенти по право, но и за специалисти от други хуманитарни области, от законодателната и изпълнителната власт, наказателно изпълнителните органи, закрилни институции и широк спектър експерти, ангажирани с решаване на казуси, свързани с налагане на наказание.

Премиерата на „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ ще се проведе от 17:30 ч. на 26 октомври 2020 г. в „Шератон Хотел Балкан” (пл. „Св. Неделя” 5).

Книгата ще представи бившият главен прокурор на Република България и настоящ председател на Конституционния съд проф. д.ю.н Борис Велчев.

Входът е свободен в рамките на установените противоепидемични мерки, а подробности за събитието може да откриете тук: https://www.facebook.com/events/783624312415777/

 

◊ ЗА АВТОРА

Ива Пушкарова е завършила право (и история като втора специалност) в СУ ,,Св. Климент Охридски” през 2002 г. Специализирала е английско и европейско право в Университета в Кеймбридж (2002). От 2007 г. постъпва в СУ като асистент към Катедрата по наказателноправни науки, където през 2009 г. защитава докторска дисертация, а от 2011 г. е главен асистент. От 2011 г. преподава наказателно право в Академията на МВР, където е доцент от 2012 г. От май 2011 г. ръководи изследователски център Фондация за развитие на правосъдието, специализиран в мултидисциплинарни изследвания по правни проблеми. От 2018 г. е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, където води курсове по наказателноправни аспекти на домашното насилие и индивидуализация на тежките наказания.

След 2005 г. Пушкарова е експерт по проблеми на наказателното право и правата на човека към Съвета на Европа, Европейската комисия, Световната банка и др. и специализира в изготвянето на цялостни експертизи на ефективността на законодателството и правните реформи. От март 2003 г. до май 2011 г. е изпълнителен директор на Съюза на съдиите. От 2012 г. до ноември 2017 г. е Председател на Комисията по помилването към Президента на Република България, където въвежда реформи, признати от Европейския съд по правата на човека за най-добра практика (делото "Харакчиев и Толумов с/у България“, "А. Събев с/у България“ и др.). Научен редактор и член на редакционната колегия на сп. „Теза“ (2011–2015).

Автор е на Концепцията за държавна наказателна политика за 2009–2010 г., на Концепцията за нов Наказателен кодекс (2009 г.) и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето (2011 г.), както и член на Работната група по изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министъра на правосъдието (2009–2012 г.). През 2018–2019 г. разработва първата цялостна оценка на ефективността на наказателното законодателство след 1950 г. по възлагане от Министъра на правосъдието.

Носител на наградата за млад учен на годината за 2012 г. на СУ „Св. Климент Охридски”.

„Поправените извършители на престъпление са социално богатство. Личният им път е изстрадано потвърждение на ценностите, по които обществото е устроено, и на предимствата на непрестъпния живот. Тяхното поправяне е обществена победа, която би било чудесно да бъде посрещана с признание и доверие в свят без рецидивна престъпност.”

Ива Пушкарова

 

Автор:
Изд. Сиела
Публикация:
25.10.2020 г. 14:33
Посетено:
851
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/31895-premiera-na-pomilvaneto-v-nakazatelnoto-pravo-i-v-praktikata-na-darzhavniya-glava-ot-dots-d-r-iva-pushkarova