Издания / премиери

Представяне на том V на „Славянската православна цивилизация” от Анчо Калоянов в Русе

Възкръсналият Велики Преслав (1037–1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен II (1241–1308)

Представяне на том V на „Славянската православна цивилизация” от Анчо Калоянов в Русе

 

◊ СЪБИТИЕТО

Проф. дфн Анчо Калоянов  ще представи том V от поредицата си „Славянската православна цивилизация. Възкръсналият Велики Преслав (1037–1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен II (1241–1308)“ на 02 март от 18.00 часа в Регионалния исторически музей – Русе

Петата книга от изследването на Славянската православна цивилизация, след обстоен и задълбочен прочит на византийските източници, е ориентирана предимно към развенчаването на умишлени неточности и преднамерени премълчавания относно съществуването на българската държава.

Проф. Анчо Калоянов представя неточните сведения за Българи от Георги Акрополит, Теодор Скутариот и Георги Пахимер, които тенденциозно отнасят половината земи в царството на цар Иван Асен II към Византия. В изследването са изяснени и злонамерените твърдения за българите и за техните царе Константин Асен Тих, Георги Тертер и Теодор Светослав. Осветлени са с научни доказателства и преднамерената подмяна на наименоването на „българи“ с „мизи“, „скити“, „печенеги“ и „власи“ в Паристрион (военноадминистративна единица, която обхваща територията между Дунав и Стара планина по време на византийската власт).     

Според Тодор Моллов: „Поредицата „Славянската православна цивилизация“ на проф. Анчо Калоянов е възможност за българските изследователи от различни медиевистични профили да съгласуват редица свои частни евристични решения с една по-обхватна и заслужаваща доверие концепция. За това се иска научна смелост и добросъвестност, която, без да разрушава естествения респект пред научната традиция, ще подложи на разумна и прагматична преоценка историческата стойност на достъпните историографски текстове, за да преосмисли позициите на българския интелектуален елит като отговорен не само пред своя народ, но и пред всички православни славяни.“

 

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
02.03.2020 г. 11:51
Етикети:
Русепредставяне на книгаАнчо Калоянов
Възкръсналият Велики Преслав (1037–1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен II (1241–1308)
том V
Славянската православна цивилизация
Посетено:
877
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/30987-predstavyane-na-tom-v-na-slavyanskata-pravoslavna-tsivilizatsiya-ot-ancho-kaloyanov-v-ruse