Издания / премиери

Премиера на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ от доц. д-р Маргарита Златарева

12 февруари 2020, 18:30 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Премиера на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ от доц. д-р Маргарита Златарева

 

◊ ПОКАНА

Премиера на „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски от доц. д-р Маргарита Златарева

Въз основа на какви закони Османската империя съди Васил Левски?

Бившият конституционен съдия и преподавател търси отговор на въпроса „Какъв от правна гледна точка е един от най-болезнените за България процеси“.

Процесът на Васил Левски, започнал срещу Димитър Общи и другите участници  в ограбването на турската хазна в Арабаконашкия проход, остава през годините територия с разнопосочни послания.

Какъв е статутът на Специалната нарочна комисия, която е провела Процеса, с какъв акт е завършил той и какво е съдържанието и тежестта на този акт – въпроси, на които в различните епохи се отговаря нееднозначно, дори спекулативно.

В своя труд „Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски” бившият конституционен съдия и преподавател в Нов български университет доц. Маргарита Златарева си поставя нелеката задача да открие отговорите на редицата въпроси, свързани с края на пътя на човека, на който столетието постави ореол.

Разглеждайки закони и устави на Османската държава, действащи към 1872–1873 г., протоколите от разпитите на Васил Левски и другите заловени поборници, заключителните протоколи-присъди („мазбати“) от Процеса, както и множеството писма и телеграми, изпращани от европейски дипломати и османски управници по повода, изданието успява да разгледа спорния вече десетилетия процес в контекста на императивните правила на османския наказателен закон и редица особености на недоразвитото все още наказателно съдопроизводство.

„Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ дава един научен поглед към една от най-дискутираните теми, по които изтъкнати наши историци, юристи и политици все още не могат да обединят позиции.

За какво е бил осъден на смърт Дякона? Съобразена ли е жестоката присъда, останала увековечена в редица легенди и народни песни със законите на Османската държава?

По тези и още много други въпроси, свързани с Процеса, имал широк международен отзвук, ще дискутират историкът проф. Пламен Павлов, пеналистът проф. Веселин Вучков, писателят и главен редактор на издателство „Сиела“ Захари Карабашлиев и самата авторка.

Дискусията ще се състои на 12 февруари от 18:30 ч. в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, а модератор на събитието ще бъде журналистът и водещ на предаването „История.бг“ Георги Ангелов.

Заповядайте, входът е свободен!

 

Маргарита Златарева е родена в гр. Карлово, където завършва гимназия „Васил Левски“. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, специализира банково право в „Joint Wienna Institute“, Австрия и конституционно правораздаване в гр. Карлсруе, Германия. Доктор по право.

Професионалният ѝ живот е свързан с правоприлагането на гражданско и търговско право като съдия във всички съдебни инстанции – районен съд, окръжен съд (в гр. Пловдив) и Върховен касационен съд. Девет години е страж на Конституцията като съдия в Конституционния съд на Република България, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес.

Автор е на „Юридически лица с нестопанска цел“ (с две издания), монографията „Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности“ и учебника „Международен граждански процес“. Участва в авторски колектив на „Граждански процесуален кодекс – приложен коментар“, автор е на сборници и на десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес.

 

Автор:
Изд. Сиела
Публикация:
09.02.2020 г. 15:58