Издания / премиери

Представяне на две книги от Добрин Тодоров

10 декември 2019 г., 18 ч., Книжен център „Гринуич“

Представяне на две книги от Добрин Тодоров

 

◊ ПОКАНА

Издателство „Парадигма“ Ви кани на представяне на книгите Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек“ и Духът на съвременника, изразен в публичния език” от Добрин Тодоров.

Заповядайте на 10 декември 2019 г. от 18 ч. в Книжен център „Гринуич“.

Книгите ще бъдат представени от проф. Нонка Богомилова, проф. Нина Димитрова и проф. Цочо Бояджиев.

 

◊ ЗА КНИГИТЕ И АВТОРА

В книгата "Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек" накратко се излагат някои резултати от диренията на философското човекознание, с оглед осмисляне на значимите промени в светогледа и начина на живот на днешния човек. Разгледани са „вечните“ проблеми на хората и тяхното съвременно проявление. Книгата е написана в есеистичен стил, като в нея са представени редица теоретични схващания – на автора и на редица други мислители; посочени и коментирани са множество възгледи от областта на философското човекознание, които не са загубили значимостта си. Ориентирана е преди всичко към широката публика, но може да представлява интерес и за професионалисти, които се интересуват от нейната тема.

Книгата "Духът на съвременника, изразен в публичния език" представлява опит за описание и обяснение на значими явления в живота на днешния човек. Тя е написана в публицистичен стил, като включените в нея текстове най-често са писани във връзка с наблюдения на автора върху характерни явления в съвременния публичен език. Книгата е ориентирана към широката публика, която проявява интерес към нейната тема.

Добрин Тодоров (р. 1961) е доктор на философските науки (2009), професор по история на философиятa (2010). Научните му интереси са в областите на историята на модерната българска философска култура, философската антропология и философията на образованието. Автор е на монографиите "Съветската философска култура – типологичен анализ (1999), Пролегомени към историята на българската философска култура от тоталитарната епоха" (2002), "Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България" (2009), "Специализираният философски печат в България" (2009), "Кризата на университетското дело в България и един възможен изход от нея" (2017) и др., както и на учебното помагало "Човекът в европейската философия" (2004). Издал е публицистичните книги "Между другото" (2005), "Попътно" (2009), "Напомняне" (2011) и „Езикови“ тревоги (2015). Член-основател на Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (2002), Институт за българска философска култура (2011) и Българско философско общество (2012).

Автор:
Издателство „Парадигма“
Публикация:
09.12.2019 г. 11:01
Етикети:
премиера на книгаИздателство Парадигма
Добрин Тодоров
Духът на съвременника
Многоликото битие
Посетено:
1123
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/30628-predstavyane-na-dve-knigi-ot-dobrin-todorov