Издания / премиери

Премиера на „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“

12 юни 2019 г., 17.30 ч. Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ - Велико Търново

Премиера на „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“

 

◊ ПОКАНА

Премиера на „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“

Био-библиографски статии за 330 личности, живели, творили и свързани в течение на повече от 700 години с В. Търново и региона – от началото на XIV до началото на XXI в.

В „Приложения“40 статии, които обговарят отделните периоди, контекстуализират живота и творческото дело на писателите, литераторите и книжовниците през годините и вековете, като хвърлят допълнителна светлина върху отделни явления в литературата или епохата, през която са живели и творили.

Идея и съставителство: Владимир Шумелов

Водещ: проф. д-р Пламен Павлов

Думи за Справочника: д-р Радка Пенчева

12 юни 2019 г., сряда, 17.30 ч., Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ -
Велико Търново, ул. „Иванка Ботева“ 2 , Читалня

Заповядайте!

 

◊ ЗА КНИГАТА

„Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“         

Идея и съставителство: Владимир Шумелов
Редактор: проф. дфн Сава Василев
Научни консултанти: проф. дфн Димитър Кенанов, проф. дфн Елена Налбантова, доц. д-р Живка Радева

 

Едно от важните места за съхраняване на литературната/културната памет са литературните справочници (по същината си указатели, речници, показалци, наръчници, азбучници, но и ръководства, пътеводители, каталози в някаква литературна област и в определени темпорални граници).

Съставителят и редакторите на справочника Литературно Търново“ имат ясното съзнание, че не „пренаписват историята“ и не търсят „истината от последна инстанция“; те изпълняват своя дълг на архивисти и документалисти възможно най-обективно и съвестно. Книгата е обърната към литературата и културата на един феноменален в духовната история на България град и регион с целта да бъдат те съхранени, а събраната информация и фактология сами по себе си да емблематизират духовната мощ на един народ – страдалец и градител, да ориентират съвременния българин в дебрите на духовността от миналото до днес.

Сред сродните справочници в България до настоящия момент „Литературно Търново“ е най-обемният и пълен труд, който обхваща био-библиографски справки на над 300 дейци на литературата и културата, родени, работили и дали своя книжовен принос за града и България. Те са оформени в четири раздела, следвайки историческата хронология. Обект на подобни регионални и национални справочници са писателите, а в последна сметка пишещите творят историята на един град и на една страна, архивират съвременността и задачата на техните изследователи е да ги регистрират пълно, достойно и обективно със съответните критически рефлексии.

Подобни книги обогатяват „културната география“ на България. Издаването на този уникален труд е в полза не само на старопрестолния град, а и на България, на всички, които работят и милеят за „литературата и културата на един феноменален в духовната история на България град и регион“.

*

Книгата излиза по проект „Помощ за  книгата“ на Министерство на културата на Република България.

Автор: Организаторите
11.06.2019 г. 15:58
Посетено: 996
Етикети: Сава Василев, Владимир Шумелов, Велико Търново, премиера на книга, справочник, Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници“
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/29824-premiera-na-literaturno-tarnovo-tarnovski-pisateli-i-knizhovnitsi-ot-sv-teodosiy-tarnovski-do-nashi-dni