Издания / премиери

Представяне на сборника "Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание"

6 юни 2019 г., 17.00 ч., Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Представяне на сборника "Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание"

 

◊ СЪБИТИЕТО

На 6 юни (четвъртък) от 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде представен сборникът „Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание” (изследвания и материали), съставител доц. д-р Мая Горчева.

Книгата представя статии и студии на проф. д-р Яни Милчаков, поместени в предходни издания или останали в архива му. Събирайки теми от областта на антропологията, социологията или теорията на литературата, тези изследвания представят конкретни казуси от социалния публичен живот или от литературата в нови аналитични ракурси в неподражаемия му подход, който съчетава теоретични модели с общокултурологична перспектива и детайлен анализ, научна дълбочина с ерудиция и артистична игра.

Сборникът излиза In memoriam на един от най-ярките представители на днешната българска хуманитаристика, напуснал ни твърде рано. Характерните му теми и оригинален подход са откроени в статии и есета в негова памет.

 

◊ ДУМИ ЗА АВТОРА

"Малко са дипломатите в Европа, които както Яни Милчаков, притежаваха всестранно, така да се каже, енциклопедично познание. Посланик, историк, етнолог, полиглот, писател, литературен критик, футурист, мечтател… Всичко това беше Яни. Винаги активен, с открито сърце, усмихнат."
Вук Драшкович

"Литературовед и дипломат в живота си, литературовед и нелитературовед в съчиненията си, литературовед с пишеща машина и китара до нея…"
Никола Георгиев

"... За всекиго той значеше нещо много – от великото до смешното. Щастлив бях, че бях негов учител, а той - мой ученик. И още по-щастлив, че той беше мой учител, аз – негов ученик. Близо или далеч в пространството, духом бяхме винаги заедно. Не, има го. Жив е той в съчиненията си, в спомените за Яни. Има го."
Никола Георгиев

"Учен-ерудит в няколко области, дипломат, политик и приятел с неизчерпаема енергия, с която щедро облъчваше всички около себе си – изглежда в щата на небесните духовни селения отдавна са имали нужда и са търсили човек като Яни, за да ни го вземат толкова рано."
Кирил Топалов

"Социологията на литературата, неговото любимо поле, му позволяваше да премери, претегли и осмисли много обществени феномени в полето на текста, за да може да ги оцени не според достойнствата, които академичната„тълпа“ им приписва, а според тяхната истинска стойност."
Васил Загоров

 

Автор: Организаторите
06.06.2019 г. 11:34
Посетено: 1153
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/29800-predstavyane-na-sbornika-yani-milchakov-diplomatsiya-sotsiologiya-stihoznanie