Издания / премиери

Представяне на книгата „Етюди върху български средновековни култове“ от Димо Чешмеджиев

27 май 2019, 17.00 ч., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Представяне на книгата „Етюди върху български средновековни култове“ от Димо Чешмеджиев

 

◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на книгата „Етюди върху български средновековни култове“ от Димо Чешмеджиев

Книгата на доц. дин Димо Чешмеджиев от Катедра „Етнология“ на Философско-исторически факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще бъде представена на 27 май, понеделник, от 17.00 ч. в 18-а аудитория в сградата на ул. „Костаки Пеев“ №21, в съседство с Ректората на университета.

Книгата е част от едно по-голямо изследване, което включва проучването на всички български култове през Средновековието. От него вече има публикувани една монография и няколко студии и статии, и се подготвя втора монография.

Авторът разглежда  някои по-малко изследвани български култове от периода на Второто българско царство (св. Филотея, св. Михаил Воин, св. Евтимий, патриарх Търновски, св. Йоаким I, патриарх Търновски). Обръща се внимание и на спорни въпроси около култовете в този период (за развитието на някои аспекти от култа към св. Петка Търновска, за храмове посветени на нея или за които се смята така в историографията, доколкото в тях са били полагани мощите на светицата, за знаменития служебник на киевския и московски митрополит Киприан, обединител на руските земи в църковно отношение, скандалният въпрос с „откриването“ на гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир). Към тях е прибавено и едно изследване за българското почитание на светия император Константин I Велики, един общохристиянски култ, който има изключително значение в изграждането на владетелската идеология на християнските държави, включително в България, след покръстването и през Второто българско царство.

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката (https://kinnpor.uni-sofia.bg/).

 

Автор: Татяна Белева
26.05.2019 г. 13:09
Посетено: 1148
Етикети: Пловдивски университет, Пловдив, Представяне на книга, национална памет и обществено развитие, „Културноисторическо наследство, Национална научна програма, Димо Чешмеджиев, „Етюди върху български средновековни култове
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/29719-predstavyane-na-knigata-etyudi-varhu-balgarski-srednovekovni-kultove-ot-dimo-cheshmedzhiev