Издания / премиери

Представяне на „Човешкият капитал в туризма“ от гл. ас. д-р Милена Караилиева

15 януари 2019 г., 15.00 ч., Нов български университет

Представяне на „Човешкият капитал в туризма“ от гл. ас. д-р Милена Караилиева

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Администрация и управление“ представят „Човешкият капитал в туризма“ от гл. ас. д-р Милена Караилиева на 15 януари 2019 г. от 15.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещи на събитието са доц. д-р Кристиян Хаджиев и д-р Цанко Донков, дискутант е доц. д-р Димитър Панайотов.

Управлението на човешкия капитал е предизвикателство за всяка туристическа фирма, тъй като от състава и качеството на заетите, тяхната подготовка, мотивацията на мениджърския и изпълнителския персонал за постигане на общите фирмени цели зависи качеството и конкурентоспособността ѝ в условията на глобализация на международния туристически пазар.

Предвид актуалността и значимостта на разглежданата проблематика, целта на настоящия монографичен труд е да се изследва ролята на човешкия капитал в условията на глобализация в туристическата индустрия и да се откроят съвременните предизвикателства пред управлението му в сектора на туризма.

Изследването се базира на съществуващата теория за човешкия капитал на съвременни учени и изследователи в тази област и собствена интерпретация на проучените възгледи и подходи и съответно тяхното приложение в сферата на туризма.

Д-р Милена Караилиева е главен асистент в НБУ, департамент „Администрация и управление” и преподава в бакалавърска „Управление на туризма“ и магистърска програма „Мениджмънт на туристическия бизнес.

През 2000 г. завършва магистърска степен в УНСС, специалност „Международен туризъм”. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Реинженеринг и конкурентно предимство на хотелиерския продукт” пред Специализиран Научен съвет по управление на икономиката при ВАК в УНСС.

От 2005 г. се занимава с преподавателска дейност първоначално като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” и ЛТУ, от 2006 г. и в НБУ, а от 2009 г. е щатен преподавател. Има научни интереси и публикации в областта на управлението на туризма, психологията на туристическото поведение, реинженеринга на бизнес процесите, международния стратегически маркетинг, конкурентоспособността на туристическия продукт и управлението на човешкия капитал в туризма.

Член е на Българска камара за образование, наука и култура (БКОНК), която осъществява дейността си независимо от политически, религиозен, икономически, идеологически или друг вид въздействия, като се ръководи единствено от законови, академични и професионално-етични критерии и норми. Изпълнява функцията директор на програма „Управление на човешките ресурси“.

* * *

По време на събитието изданието се продава с 10 % отстъпка.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата

С медийната подкрепа на Аз чета

Автор: Център за книгата
07.01.2019 г. 12:09
Посетено: 747
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/28816-predstavyane-na-choveshkiyat-kapital-v-turizma-ot-gl-as-d-r-milena-karailieva