Издания / премиери

Премиера на "Тихо е" от Николай Димитров във Велико Търново

23 март 2018, 17 часа, Регионална библиотека "П. Р. Славейков"

Премиера на "Тихо е" от Николай Димитров във Велико Търново

 

◊ ПОКАНА

Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново

Ви кани на

Премиера на "Тихо е“ от Николай Димитров

Заповядайте на 23 март (петък) от 17 часа в читалнята на библиотеката, ул. „Иванка Ботева” 2

Стихосбирката ще бъде представена от проф. Антония Велкова-Гайдаржиева

 

Българската литература е трайно запаметила мотива за тишината и той се „рецитира” в множество творби. Най-новата от тях, в която чрез тишината се говори за същностното, е стихосбирката „Тихо е” (2017) от Николай Димитров. В нейния поетически свят всичко останало, извън беззвучието и мълчанието, е суета, безцелност, всекидневна пустота – „машинални движения/ думи без възторг/ без мечти/ без свян...”. Тишината, разбира се, е физическо състояние, но тя е и привилегировано екзистенциално пространство, където човек може да се съсредоточи върху себе си, да търси да прозре другия свят. Абсурдността на битието тук и сега го кара да потъне в тишината на отвъдността „като Причастие и като Път”, да съпреживее и осмисли вечните тайнства на битието. Според Антония Велкова-Гайдаржиева: „Светът наоколо е без опори, той разтваря миг след миг, ден след ден своите натрапващи безсмислието да бъдеш бездни. Затова лирическият аз на Н. Димитров не спира да търси онова, което е оттатък, което го надхвърля - по-нависоко и по-надълбоко”.

След „Лунният просяк“ (2005), „Тихо е“ е втората поетическа книга на Николай Димитров, която влиза в диалог не само с проблемно-естетическото поле в първата стихосбирка, но и с неговото изследване "Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература" (2004). Неслучайно третият дял в „Тихо е” е озаглавен „Лунният просяк“. По този начин се изгражда сърцевината на Николай-Димитровата визия за света, „контемплативна нагласа спрямо света” (Антония Велкова-Гайдаржиева) – за екзистенциалните човекобезпокойствата в живота, лишен от стожери. Битието на земята е проблематизирано, то е представено като непълноценно, съдържащо много липси. Ето защо човекът като „Лунен просяк” е отчужден, потънал в самотата на душата си, потопен в тишината. Тази тишина е обезпокоителна и утешаваща, нежна и желана; тя е необходимото състояние за съзерцаващата душа на лирическия Аз да се отправи по лунната пътека към небесното.  

 

Проф. дфн Николай Димитров е роден на 06.03.1960 г. в гр. Горна Оряховица.  Завършва българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1985). През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Метафизични парадигми в поезията на Яворов“, а през 2012 г. и втора, голяма дисертация на тема „Езикът на страха в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век“, с която придобива научната степен „доктор на филологическите науки“. Неговите научни изследвания са в областта на Българска възрожденска литература, Българска литература след Освобождението, български модернизъм, емоциите в литературата, философия на литературата. Автор е на книгите: „Поезията на Яворов. Метафизика и творчество“ (1998), „Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика“ (2001), „Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература” (2004), „Вазов: между всекидневното и трансцендентното“ (2007), „Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев” (2007), „Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова на Блажените“ (2013), „Владимир Зарев. Литературна анкета” (2017).

 

 

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
16.03.2018 г. 18:30
Посетено:
1046
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/27314-premiera-na-tiho-e-ot-nikolay-dimitrov-vav-veliko-tarnovo