Издания / премиери

Представяне на „Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс“ от Димитър Трендафилов

8 февруари 2018 г.,15.30 ч., НБУ

Представяне на „Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс“ от Димитър Трендафилов

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата представя „Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс“ от гл. ас. д-р Димитър Трендафилов на 8 февруари 2018 г. от 15.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Ритейл е термин, заместващ „търговия на дребно“ дори в професионалния език у нас. За разлика от повечето понятия в маркетинга, които идват през английски език, произходът му е от френски и има значение на „нарязвам, разфасовам на дребни части, порции“ и т.н. Целта на книгата е да разгледа генерално ритейла, чието значение значително нараства на съвременните пазари, за да разкрие след това особеностите на продуктовия мениджмънт и успешното използване на пространството в точката на продажба за целите на маркетинга.

С цел илюстрация на изложеното в лекциите, те са съпроводени от два формата на казуси от натрупаната световна практика на най-големите компании в търговията на дребно. В рубриката „практики“ са представени отделни процеси и/или повратни моменти в историята, благодарение на които съответните вериги са постигнали пазарен успех, докато идеята на текстовете, поместени в местата наречени „ритейл концепции“, е по-детайлното разгръщане на цялостната стратегия, на която е заложила дадена верига.

Изданието е достъпно в пълен текст.

Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов е преподавател от департамент „Икономика“. Основните му изследователски интереси са в областите семиотика, маркетинг, брандинг, реклама, пазарни изследвания. Автор е на над 20 студии и статии. Предходната му книга „Семиотични изследвания на търговската марка“, бе публикувана от Нов български университет през 2017 г.

 

Автор: Център за книгата
02.02.2018 г. 08:17
Посетено: 901
Етикети: мениджмънт, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Център за книгата, НБУ, търговия на дребно, ритейл маркетинг
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/27085-predstavyane-na-riteyl-marketing-i-menidzhmant-lektsionen-kurs-ot-dimitar-trendafilov