Издания / премиери

Представяне на две книги за Икономическия и паричен съюз на ЕС

"Перспективи за приемането на еврото в Западните Балкани" и "Същност и история на паричните съюзи"

Представяне на две книги за Икономическия и паричен съюз на ЕС


◊ ПОКАНА

"Жан Моне" Център за високи постижения към катедра "Европеистика" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фондация "Европейски институт" и Фондация "Ханс Зайдел" имат удоволствието да ви поканят на представянето на две нови книги:

1. "Перспективи за приемането на еврото в Западните Балкани", с автори доц. дпн Калоян Симеонов и студентите по европеистика Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева.

Страните от Западните Балкани, с изключение на Хърватия, която се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г., изглеждат далеч от своето членство в Европейския съюз. Независимо, че перспективата за тяхното присъединяване към ЕС е напълно реална, кризите и проблемите, пред които Европейският съюз бе изправен през последните години, започналият дебат за бъдещето на Европа и ситуацията в Западните Балкани, забавят процеса на европейска интеграция на държавите от региона.

Изследването има за цел да очертае перспективите пред страните от Западните Балкани да приемат еврото чрез стандартния подход на присъединяване първоначално към ЕС, а след това към еврозоната. Разглежда се и алтернативният вариант на приемане на еврото посредством подхода на едностранна евроизация.

2."Същност и история на паричните съюзи", с автор доц. дпн Калоян Симеонов, ръководител на катедра "Европеистика"

След създаването на еврозоната в началото на 1999 г. се възроди интересът към развитието на паричните съюзи. Икономическият и паричен съюз на ЕС се превърна в многонационален съюз, който притежава уникални характеристики и стана модел за регионално икономическо и парично обединение. За да разберем по-добре еврозоната, е необходимо да познаваме същността и историята на паричните съюзи. Някои от тези съюзи вече не съществуват на картата, други действат и до днес, а в различни региони на света е планирано създаването и на нови. Прогнозите за развитието на еврозоната варират между двете крайности - от възможността за нейното бързо разпадане до вероятността последната световна икономическа и финансова криза да предизвика реформи, с които паричният съюз да бъде ефективно допълнен от завършени икономически, фискален, финансов и политически съюз между държавите членки.

Анализирането на въпросите, които имат отношение към еврозоната, е важно и заради необходимостта България да се подготви да приеме единната европейска валута.

Книгите са публикувани от Рекламно-издателска къща "Минерва".

Заповядайте на 26 септември 2017, 16:30 ч.,
Европейска комисия в България (ул. "Георги С. Раковски" 124)
Автор:
Организаторите
Публикация:
25.09.2017 г. 15:27
Етикети:
премиера на книгаСофийски университет Св. Климент Охридски
Славея Бижева
Лилиан Никифорова
Анна Печева
Калоян Симеонов
изд. Минерва
Фондация Ханс Зайдел
Фондация Европейски институт
Европеистика
Посетено:
1333
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/26350-predstavyane-na-dve-knigi-za-ikonomicheskiya-i-parichen-sayuz-na-es