Издания / премиери

Още една книга на НБУ в CEEOL

Още една книга на НБУ в CEEOL


Нов български университет, като партньор на онлайн библиотека „Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL), включва още една книга в електронния ресурс.

Сборникът статии „Canada: a view from without = Canada: un regard d'ailleures“ е публикуван от НБУ през 2007 г. Редактор на изданието е проф. д-р Диана Янкова, един от основоположниците на канадистиката в България. В момента тя е президент на Централноевропейската асоциация по канадски изследвания, състояща се от 255 членове, между които университетски преподаватели, учени и студенти от 9 държави.

Интересна рецензия за сборника публикува гл. ас. д-р Александра Главанакова от катедра „Англицистика и американистика“ на Факултет по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ в сп. „Език и литература“ (пълен текст).

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1 679 периодични издания и 1362 електронни книги.


Автор:
НБУ Библиотека
Публикация:
02.08.2017 г. 10:35
Етикети:
Посетено:
1667
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/26164-oshte-edna-kniga-na-nbu-v-ceeol