Издания / премиери

Представяне на българското издание на книгата на Тадеуш Ружевич "Ножчето на професора"

23 май 2017, 18 часа, Литературен клуб "Перото" - НДК

Представяне на българското издание на книгата на Тадеуш Ружевич "Ножчето на професора"


◊ ПОКАНА

Представяне на българското издание на книгата на Тадеуш Ружевич „Ножчето на професора”

(Издателство за поезия „Да”, София, 2017, превод: Вера Деянова)

Кога: 23 май 2017 г., вторник, 18.00 ч.    
Къде: Литературен клуб „Пeрoтo”, НДК, пл. „България“ № 1, вход свободен
Организатори: Полски институт в София съвместно с Издателство за поезия „Дa”

С участието на:
д-р Марчин Яворски – литературовед от Университета „Адам Мицкевич“, Познан и Вера Деянова – преводач

Водещ на срещата: Силвия Чолева – издател, писател, журналист

Стиховете ще чете: Ицхак Финци

Поемата „Ножчето на професора” на Тадеуш Ружевич е творба за времето и паметта. В българското издание на книгата е включен един допълнителен научен текст - „Миналото, приятелството. Две глоси към поемата Ножчето на професора от Тадеуш Ружевич“ на Марчин Яворски и шест стихотворения на Тадеуш Ружевич от томовете „Чезнене“ и „Последна свобода“.

Тадеуш Ружевич (1921-2014) – поет, драматург, прозаик и сценарист, един от най-важните полски творци от края на ХХ и началото на ХХІ век. Автор на 47 сборници със стихове и поеми, шестнадесет прозаични творби, осемнадесет пиеси и единадесет филмови сценарии. Предтеча на авангарда в поезията и драмата, новатор, но със силни корени в наследената романтична традиция, независим творец, самотник, убеден в мисията на човека на изкуството, разбирана като вътрешна концентрация, вслушване, етична чувствителност. Книгите му са преведени на 49 езика (в т.ч. английски, френски, немски, сърбохърватски, шведски, датски, фински и български), отличен с многобройни държавни и международни награди.  
 
„Тадеуш Ружевич е свидетел на войната, което, както е известно, представлява за творчеството му една от най-важните опитности (…) Въпреки дългогодишното приятелство, въпреки общия поколенчески опит, въпреки близостта в интелекта и въображението – Ружевичовото описание на престоя в лагера е само индиректно. Затова тук можем да говорим за посттравматично преживяване или – но много предпазливо – за постпамет.”
(Из критическото есе „Миналото, приятелството. Две глоси към поемата "Ножчето на професора" от Тадеуш Ружевич” на Марчин Яворски)


Лекция на д-р Марчин Яворски, литературовед: 
„Най-новата полска поезия и масовата култура“

за студенти-полонисти в СУ „Св. Климент Охридски“

Кога: 23 май 2017 г., вторник, 10.40 ч.    
Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет 149, вход свободен
Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии

Д-р Марчин Яворски – литературовед, автор на книгата „Реверсите на модерността. Класицизмът и романтизмът в поезията и следвоенната критика” (2009) и на няколко десетки статии, посветени на полската поезия от XX и XXI век. Асистент в Института за поетика и литературна критика на Университета „Адам Мицкевич“, където е един от редакторите на литературоведското издание, излизащо два пъти годишно „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka”. Работи с Центъра за култура „Замек” в Познан, в т.ч. и като куратор на Фестивала на фабулата. Секретар на Познанската литературна награда.


Заповядайте!
 
Автор:
Полски институт
Публикация:
18.05.2017 г. 19:16
Посетено:
1353
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/25760-predstavyane-na-balgarskoto-izdanie-na-knigata-na-tadeush-ruzhevich-nozhcheto-na-profesora