Издания / премиери

Премиера на книгата „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ от Сирма Данова

27 октомври 2016 г., 18:30 часа, Литературен клуб "Перото" - НДК

Премиера на книгата „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ от Сирма Данова


◊ ПОКАНА

Имаме удоволствието да ви поканим на премиерата на книгата на Сирма Данова „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ (изд. "Парадигма", 2016)

Заповядайте на 27 октомври (четвъртък) в Литературен клуб „Перото“ от 18.30 ч.

Книгата ще представят доц. Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) и проф. Милена Кирова (СУ).


"Книгата на Сирма Данова поставя ново начало в осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков. Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски "аз". Тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който "работи в настоящето", учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). Сирма Данова фокусира вниманието си върху въпроса за модернизма и неговия диалог с миналото, обогатявайки съществено представите ни за тази продуктивна среща. От нейната книга до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро прозрение за сложността на неговата позиция в българския канон - сложност, която, както справедливо отбелязва авторката, самият Славейков активно търси и произвежда. Книгата на Данова е написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, окуражавайки читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията на мисленето за литературата."

Галин Тиханов 

 

Сирма Данова е д-р по филология и преподавател по възрожденска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на литературноисторически статии и рецензии.


Автор: Организаторите
18.10.2016 г. 16:16
Посетено: 2320
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/24388-premiera-na-knigata-kralyat-fizionomist-avtotekstualnost-i-avtoreprezentirane-v-tvorchestvoto-na-pencho-slaveykov-ot-sirma-danova