Издания / премиери

Първи национален панаир на музейната книга - участие на ИЕФЕМ - БАН

25 сборника, 10 монографии, списанията „Българска етнология“ и „Български фолклор“ представя ИЕФЕМ – БАН

Първи национален панаир на музейната книга - участие на ИЕФЕМ - БАН


◊ СЪБИТИЕТО

25 сборника, 10 монографии, списанията „Българска етнология“ и „Български фолклор“ заедно с двете изложби в Националния етнографски музей ще представи ИЕФЕМ – БАН на Първия национален панаир на музейната книга на 10, 11 и 12 юни в Етнографски музей на открито „Етър“.

Панаирът има за цел да популяризира качествените издания на българските музеи и галерии. Организаторите от Институтът за приложна музеология, Етнографският музей на открито „Етър", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и издателство „Фабер" са убедени, че сборниците с научен характер, които музеите и галериите издават, заслужават да бъдат по-разпознаваеми и продаваеми в България и в чужбина.


Три нови сборника от ИЕФЕМ - БАН ще бъдат официално представени на панаира:

Сборник „Музеят и обществото на спектакъла“

 
Сборникът „Музеят и обществото на спектакъла“ е втори в поредицата „Дебати в музеологията“ и включва доклади, представени на едноименната конференция, провела се на 25 и 26 септември 2014 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Текстовете в сборника открояват амбивалентността, която съпътства понятието „общество на спектакъла“ – от една страна, стигматизирано, препращащо към негативите на консуматорското общество, от друга – изтъквано като необходимо условие за успех. Статиите гравитират около три проблемни ядра, които дебатът по темата за музея и „обществото на спектакъла“ засяга: 1) музеят и логиката на пазара; 2) музеят като преживяване, музеят като спектакъл; 3) музеят като културна технология, музеят като публична арена. Последната четвърта част на сборника картографира „добри практики“ у нас и в чужбина – това са стратегии не само за оцеляване на музея в съвременната ситуация, но за превръщането му в публично пространство за общуване, споделяне, разбиране, рефлексия и вдъхновение. Съставители са д-р Елена Водинчар, д-р Яна Гергова и д-р Светла Казаларска.


Сборник „Етнографски проблеми на народната култура, том 11“
 
Поредицата „Етнографски проблеми на народната култура представя различни аспекти на традиционната и съвременната култура в етноложка перспектива. Том 11 предлага анализи на религиозната символизация на пространството, на неформалната заетост, на миграционните нагласи на българите в Украйна, на пролетните обичаи на българите в Румъния, на облеклото на гагаузите в Одринско. Томът включва изследвания, предлагащи психологически подходи в анализа на мартеницата и на народната приказка „Самодива“, както и коментари на трудовете на Михаил Арнаудов. Отделни изследвания са посветени на храненето на младоженците в сватбата, на детските игри, на копривата в традиционната култура на българите. Съставител е проф. д.ф.н. Анатол Анчев.


Сборник „Културна и медицинска антропология.

Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев“
 
Сборникът е посветен на 70-годишнината на професор доктор на медицинските науки Минчо Георгиев. Неговите професионални компетенции в областта на две на пръв поглед несвързани полета на човекознанието – медицината и историята – му дават възможност да реализира важни научни приноси в историята на медицината, знанието и разбирането за традиционната народна медицина, и за ритуала като форма на архаичен дискурсивен опит. В сборника колеги и приятели на проф. Минчо Георгиев излагат свои изследвания по културна и медицинска антропология, в които фокусират вниманието си върху значими антропологични теми като жизнен цикъл, общностен живот, памет, медицина. Съставител е доц. д-р Евгения Троева.


Почитателите на етнологията и музеите ще могат да се запознаят и с монографиите на млади учени от ИЕФЕМ – БАН, издадени по проекта „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”. Това са книгите: „Традиция и модернизация във всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на XX век“ на Елена Стефанова Петкова, „Миграции и социо-културна динамика“ на Ивайло Марков, „Образование в музея“ на Иглика Мишкова, „Трудова мобилност на каракачаните в България“ на Начо Димитров, „Култът към светци безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуални практики“ на Яна Гергова, „Колективизация в българското село (1948-1970)“ на Яна Янчева.
Автор:
Петър Кърджилов, ИЕФЕМ - БАН
Публикация:
11.06.2016 г. 19:07
Етикети:
изданияпремиериИЕФЕМ - БАН
Първи национален панаир на музейната книга
Посетено:
2087
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/23757-parvi-natsionalen-panair-na-muzeynata-kniga-uchastie-na-iefem-ban