Издания / премиери

Научен сборник за еврейските общности вече онлайн

Разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна

Научен сборник за еврейските общности вече онлайн


◊ СЪБИТИЕТО

На сайта www.pametta.com е публикувано онлайн изданието на сборника „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“ на сдружение „Европейски пространства 21“. Съставител и редактор е проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе. Включени са авторски текстове и на гл. ас. Бета Хараланова от РИМ Шумен и Татяна Щерева от РИМ Варна.

Сборникът съдържа устни разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна. Разказите са подредени в осем глави: Детство, Семейство, Квартал, Празници, Страдания, Всекидневие, Работа, Обетованата земя. Те съответстват на различните антропологически категории и представят чуто или преживяно от първо лице. Хронологията в книгата е съобразена единствено с битието в житейските цикли и поради това във всяка отделна глава може да се проследи картината за свят на различните поколения хора.

Като специфично средство в изследването се очертава използването на визуално-антропологическия подход, защото позволява да се разкрие визуалната, семиотичната и социалната логика на събраната колекция от снимки.

Разказите са резултат от теренно проучване, проведено през пролетта на 2015 година. То отразява не само състоянието на градските общности на евреите в Русе, Шумен и Варна, но осветлява паметта за тях, описва хора и събития, отнасящи се и за онази част от българските евреи, които днес живеят в държавата Израел. Тридесет наши сънародници – 17 жени и 13 мъже, чрез своите разкази и спомени изграждат впечатляващ териториален обхват на проучването, който включва 27 български населени места и в действителност покрива картата на страната.

Книжният вариант на сборника ще излезе от печат в следващите дни. В края на януари и началото на февруари предстоят представяне и дискусии в Русе, Шумен, Варна и София.

 

◊ ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проекта е да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора.

Сдружение „Европейски пространства 21“ е базирано в Русе. Работи от 1999 г. Фокусира се върху дейности, свързани с хора, общество, медии и арт. Реализира проекти за съхраняване и популяризиране на местната памет. Сдружението е регистрирано да извършва дейност в обществена полза.


Автор: Сдружение „Европейски пространства 21“
20.01.2016 г. 13:55
Посетено: 893
Етикети: научен сборник, проект, проф. д-р Николай Ненов, Варна, Шумен, сборник, Русе, Сдружение Европейски пространства 21, Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/22765-nauchen-sbornik-za-evreyskite-obshtnosti-veche-onlayn