Издания / премиери

Представяне на „Българската езикова политика” – книга на акад. Михаил Виденов

17 ноември 2015, 18 часа, БАН

Представяне на „Българската езикова политика” – книга на акад. Михаил Виденов


◊ СЪБИТИЕТО

На 17 ноември (вторник) от 18 ч. в Големия салон на Централното управление на БАН (ул. „15 ноември”) ще бъде представена книгата на акад. Михаил Виденов „Българската езикова политика (в светлината на теорията на книжовните езици)

Акад. Михаил Виденов е създател на българска школа в социолингвистиката. Дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на филологическите науки, доктор по философия на Карловия университет в Прага, doctor honoris causa на Великотърновския университет. Действителен член на БАН, автор на повече от 400 езиковедски приноси, между които и 25 отделни книги и монографии. Работи в областта на социолингвистиката, диалектологията, граматиката на българския език и на славянските езици. Чел е лекции в редица европейски университети. Председател (от 2010 г. – почетен председател) на Международното социолингвистично дружество. Научен секретар на Отделението за хуманитарни и обществени науки в БАН.


◊ ЗА КНИГАТА

Прочетете ли тази книга, ще разберете какво може да прави езиковедът и обединените около него радетели за изразителен език. Авторът се противопоставя на битуващата теза, че всичко е в упадък и най-вече езикът ни и не било нужно да се занимаваме с него и да пилеем сили нахалост.

Книгата съдържа десет лекции, така е нарекъл главите на книгата си авторът. Те са най-общо посветени на теорията на книжовните езици, на понятието „езикова политика”, на грешките и увлеченията в българската езикова политика, на отражението на глобализацията върху съдбата на българския книжовен език, на футурологията и езиковото планиране. Обилна светлина е хвърлена върху възможните и невъзможните действия на езиковедското съсловие.

В заключителните страници авторът предлага и проект за Закон за статута и употребата на съвременния български книжовен език. С книгата си акад. Михаил Виденов иска да пропука стената на завладялата ни безпомощност и да предизвика културната ни общественост да е по-грижлива към речевото си поведение.


Автор: Изд. "Захарий Стоянов"
14.11.2015 г. 18:34
Посетено: 1761
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/22355-predstavyane-na-balgarskata-ezikova-politika-kniga-na-akad-mihail-videnov