Издания / премиери

Списание "Но поезия" събира текстове за шестия брой

Акцент: поезия в проза

Списание "Но поезия" събира текстове за шестия брой


◊ ПОКАНА

Списание "Но поезия" събира текстове за шестия брой

Шести брой на сп. НО ПОЕЗИЯ ще постави акцент върху:

. поезия в проза
. рязко друга кратка проза
. експериментално живо писане

Изпращайте всичко – не само поезия в проза. Няма тематични ограничения. Моля, изпращайте до 10 стихотворения за един брой. Нека всички текстове да бъдат в един файл. Краен срок: 28.09.2015. Не забравяйте да приложите кратка биографична бележка и имейл за обратна връзка.

Изпращайте всичко на: nopoezia@gmail.com

Редактор на НОП6 ще бъде Петя Хайнрих.
Развържете си езиците и заповядайте, пишете умно!

Автор: НО ПОЕЗИЯ
07.08.2015 г. 13:03
Посетено: 1367
Етикети: Петя Хайнрих, кратка проза, поезия, списание Но поезия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/21818-spisanie-no-poeziya-sabira-tekstove-za-shestiya-broy