Издания / премиери

Лешек Колаковски “Основни направления на марксизма”

Философия и култура

◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на българския превод на книгата на Лешек Колаковски
“Основни направления на марксизма”, Издателство СОНМ

Книгата ще представят доц. д-р Димитър Зашев* -  културолог и преводачката Правда Спасова


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

9 май 2006 г., вторник, от 18,00 ч.
Галерия на Полския институт, ул. “Веслец” № 12


◊ ОЩЕ ЗА АВТОРА

Лешек Колаковски (1927) – най-изтъкнатият жив полски философ. Живее в емиграция от 1968 г.

Обект на интересите му е историята на философията (от ХVІІІ в.), в т.ч. доктрината за либерализма, както и философията на културата и религията. Освен философски текстове Колаковски пише и литературни творби, засягащи близка на автора тематика – философията.

В Полша книгите на Колаковски дълги години се издават в нелегалност и изиграват важна роля за формирането на полската опозиционна интелигенция.

През 1996 г. Лешек Колаковски записва за Полската телевизия десет минибеседи, разглеждащи важни проблеми на философията на културата (власт, толерантност, изневяра, равенство, слава, лъжа).
По-късно тези беседи излизат в книгата  “Десет минибеседи за максипроблеми”.

През 1997 г. Лешек Колаковски е награден с ордена “Бял орел”.

* Димитър Зашев е доцент по теория и история на културата към Философския факултет на Софийския университет и по естетика в катедра “Изкуствознание” на Художествената академия в София. Автор е на монографията “Естетически отклонения” и преводач на първото българско издание на труда на Мартин Хайдегер “Битие и време”.

 
Вход свободен
Автор: Полски институт - София
04.05.2006 г. 17:21
Посетено: 1405
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/2165-leshek-kolakovski-osnovni-napravleniya-na-marksizma