Издания / премиери

Премиера на пет тома на акад. Васил Гюзелев

Средновековието - детството на съвременна Eвропа

Премиера на пет тома на акад. Васил Гюзелев


◊ СЪБИТИЕТО

Издателство „Захарий Стоянов” представя в петтомник един от патриарсите на българската историческа мисъл – акад. Васил Гюзелев. 

Премиерата ще бъде на 14 май (четвъртък) от 18 ч. в големия салон на Централното управление на БАН. 

Събитието е част от инициативата на БАН, Столичната община и издателство „Захарий Стоянов” „Да възродим българския дух”.

Родната Алма матер е естествената среда, в която се развива кариерата на акад. Васил Гюзелев на блестящ учен и преподавател в областта на средновековната история на България  и Европа (ІV-ХV в.). Той е специализирал византинистика и медиевистика, гръцка и латинска палеография в различни европейски университети и в САЩ. Автор е на 60 книги и около 500 студии и статии, публикувани у нас и в чужбина. Акад. Васил Гюзелев „живее” със Средновековието, по-точно със света на Българското и Европейското Средновековие повече от шейсет години. Отличителна негова черта като учен е, че го проучва главно чрез изворите – тези залостващи врати на всяко историческо познание, чието отваряне почти винаги е трудно и съпроводено с големи усилия. Но както сам акад. Гюзелев казва: „Понякога изпитвам съмнение, че не съм успял да установя, проумея и изтълкувам всичко, извлечено от изворите. Ала и в такива случаи рядко съм прибягвал до предположението, защото то не е решение на който и да е въпрос или проблем.”
     
Първият том от петтомника съдържа „Апология на Средновековието”, която носи мотото „Търпението – това е великото качество на Средновековието” – думи на Илия Бешков. В това съчинение ученият посочва постиженията в една историческа епоха, показва магнетичното присъствие на Българското средновековие и описва писанията и изследванията за тази епоха от „Именника на българските ханове” до наше време. Първият том освен „Апологията” съдържа и извороведческото изследване „Покръстване и християнизация на българите”, което има приложение за домашните (българските), византийските и поствизантийските, западните и източните извори. Вторият том предлага ранната монография „Княз Борис Първи” и „Кавханите и ичиргу боилите на Българското ханство (VІІ-ХІ в.), а третият включва изследването „Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.). Четвъртият том съдържа „Училища, скриптории, библиотеки и знания в България (ХІІІ-ХІV в.). В петия том авторът пише „Средновековна поезия от и за българите”, която е една от последните му работи. Ранната монография на акад. Гюзелев „Княз Борис първи” стана отново „актуална” не само сред учените-медиевисти, а и сред любителите на историята в навечерието на честванията на годишнината от покръстването.
Автор: Изд. "Захарий Стоянов"
10.05.2015 г. 12:23
Посетено: 1203
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/21387-premiera-na-pet-toma-na-akad-vasil-gyuzelev