Издания / премиери

Списание "Но Поезия" събира текстове за петия брой

Бъдете смели - влезте в НОП 5

Списание "Но Поезия" събира текстове за петия брой


Скъпа Поезийо,

Списание „Но Поезия“ те кани да населиш неговия брой 5, който ще се появи в средата на 2015 г., с две от редките си преображения в българската литература: Интелектуално-философска Поезия и Поезия на Смешното (хумор, сатира, пародия, нонсенс, бурлеска, фарс, черен хумор и т.н.). Понеже Поезията, Смешното и Философията са винаги „Но“, „Обаче“ и „Въпреки“, списание „Но Поезия“ ще бъде твой най-гостолюбив дом. На вратата на списанието скъпите гости ще бъдат приветствани от гост-редактора на брой 5 Никита Нанков.

Скъпа Поезийо, моля те предупреди Злободневките от рода на култивираните в някои любими на народа издания, както и Философстванията в стих, че дори в най-новите си дрешки те няма да бъдат посрещнати с „добре дошли“ в списанието. Обясни им, че при „Смешна Поезия“ и „Философска Поезия“ водещата дума е „Поезия“.

Скъпа Поезийо, ако се получат достатъчно качествени Философски или Смешни Поезии, които могат да населят целия брой, брой 5 може да бъде посветен само на един от тези два вида Поезия, като другият ще се разположи в някой от следващите броеве.

Скъпа Поезийо, моля те проводи до шест творби за всеки един от двата вида, като означиш дали стихотворенията са философски или смешни. Приложи и кратка творческа биография и имейл на Автора. Поради тесните апартаменти в списанието се предпочитат по-малословните творби.

Скъпа Поезийо, вратите на дом „Но Поезия“ са отворени до 1 април 2015 г., а нашият адрес е nopoezia@gmail.com

Осени ни с присъствието си, скъпа Поезийо!


С поклон дълбок,
Списание-спасение „Но Поезия“

Автор: Но поезия
09.01.2015 г. 18:58
Посетено: 1580
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/20625-spisanie-no-poeziya-sabira-tekstove-za-petiya-broy