Издания / премиери

Производственият роман и разказите на К. Константинов през погледа на Мая Ангелова и Мира Душкова

Двойна литературоведска премиера в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Производственият роман и разказите на К. Константинов през погледа на Мая Ангелова и Мира Душкова


◊ СЪБИТИЕТО

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Издателство „Кралица Маб“
Сдружение „Артцентрик“ – Русе

Ви канят
на двойна премиера:

„Българският производствен роман (между 50-те и 70-те години на ХХ век)“
на д-р Мая Ангелова

Представя: доц. дфн Пламен Дойнов

и

Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази
на д-р Мира Душкова

Представя: Юлиан Жилиев


Кога: 13.11.2014 г. (четвъртък) от 17.00 часа
Къде: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ет. 2


◊ ЗА АВТОРИТЕ И ТЕХНИТЕ КНИГИ

Мая Ангелова е хоноруван преподавател по съвременна българска литература във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. През 2013 г. защитава дисертация върху проблемите на производствения роман. Автор е и на поетичната книга „Морска карта” (2012).

Осмата книга от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория” представя изследването на Мая Ангелова за производствения роман в българската литература между 50-те и 70-те години на XX век. Върху широка емпирическа база – подробно аналитично занимание с 10 романа, общо проучване на още над 40 романа и запознаване с десетки повести, очерци, статии и други хибридни жанрове – се разгръща първото по рода си в България цялостно изследване за производствения роман, жив и многослоен интерпретационен текст, който представлява не просто професионално разказана история, но и интересно литературно пътешествие, което въвлича читателите в неподозирани с интригата си сюжети. Производственият роман е показан като жанр, оказващ същностно въздействие при формирането на цялостната картина на изкуството на социалистическия реализъм и в немалка степен определящ структурата на литературно поле през първите десетилетия на НРБ.


Мира Душкова е поет и литературовед, преподавател по литература в Русенския университет „А. Кънчев“, доктор по българска литература, автор на три поетични книги и на един сборник с разкази.

Монографията „Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази“ (изд. „Лени-АН“) е резултат от дългогодишни проучвания на живота и творчеството на Константин Константинов. Книгата анализира късните разкази на Константин Константинов от сборниците „Трета класа” (1936), „Ден по ден” (1938) и „Седем часът заранта” (1940). Основните проблеми, свързани с текстовете на Константинов, са: пространство и време, морфология на образите, типология на имената, динамика на образите, всекидневието. Систематизирана е и критическата рецепция за творчеството на Константинов. За първи път е изготвен Животопис на писателя.
Монографията е първото цялостно изследване върху разказите на Константин Константинов.


Автор: Организаторите
07.11.2014 г. 17:27
Посетено: 1414
Етикети: Мира Душкова, Мая Ангелова, премиера на книги, разказите на К. Константинов, производствен роман, двона премиера
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/20224-proizvodstveniyat-roman-i-razkazite-na-k-konstantinov-prez-pogleda-na-maya-angelova-i-mira-dushkova