Издания / премиери

Тематичен сборник "Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството"

Материали от конференцията "Фантастични визуализации в изкуството"

Тематичен сборник "Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството"


◊ СЪБИТИЕТО

Вече е факт публикуването на сборника "Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството", който събра материалите от конференцията „Фантастични визуализации в изкуството”, проведена на 18-19 октомври 2013 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски”. С неговата поява съставителите ознаменуват генерирането на ново изследователско поле – Философия на фантастичното. То е тематизирано с основната цел да се постави на фокус самото продуциране на фантастичното, а в сборника с оглед на новия термин „визуализиране” – спецификата на фантастичния образ. Това е същинският теоретичен пласт в очертания тематичен хоризонт: каква е собствената аналитика на фантастичното, има ли то своя конституция и нагледност, а оттук и изследване на способността за въображение, за създаване на художествени образи, фундирана във все още не докрай опознатите конструктивни възможности на човешкото съзнание.

Сборникът очертава една нова проекция: сближаването на визуализирането и философските идеи. Това е оригинална концепция, предложена за пръв път от трима Марбургски философа, основали “Denkwelten. Deutsches Museum fűr Philosophie”. Сборникът започва с представителната статия на един от тях – Тобиас Вайланд. Читателят може да разгледа и изложбата „Визуализация на философски идеи” от живопис и снимки, инспирирана от идеите на “Denkwelten”. Може да се проследи как философите избират да визуализират своите концепти и как изкушените от изкуството прилагат философски понятия към своите художествени визуализации. Затова и сборникът има две самостоятелни съдържания – едното приканва читателя да разгледа експонатите от изложбата, другото – да се запознае с теоретичните статии.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗДАНИЕТО

Подразделянето на сборника оформя тематичните ядра във философия на фантастичното, които обрисуват жанровите модели в изкуството на ХХІ век с неговите проекции във вече резултиралите или тепърва зараждащи се тенденции. Първият раздел обособява Фантастичните визуализации в литературата от класическия научно-фантастичен до постмодерния роман, през галерия от анализирани образи и теми, които чертаят изключително разнообразния и притегателен профил на литературно-фантастичното.

Вторият раздел е оформен в едно специфично за ХХІ век моделиране: Виртуални, 3D и субкултурни визуализации. За първи път в България са представени и анализирани най-актуалните тенденции в съвременната култура и артистичен маниер, особено тяхното бурно развитие в постмодерния Източен свят, останало до този момент някак скрито и встрани за българската общественост.

Разделът Утопични визуализации проследява тенденцията да се оформя самостоятелна рефлексия и изследване в създаването на утопиите, на моделиране на социалния и интелектуалния живот в гранични дименсии – също популярен и търсен тип визуализиране за съвременното изкуство и светоглед.

Последният раздел – Кино и пластични визуализации – разглежда основните топоси на фантастичната образност в най-мощните визуално изкуства. Коментирани са най-атрактивните и впечатляващи тенденции не само в кино-образите, но и същността на киното като битие-динамика на чистата визуализация.

С уникалната си стилистика и предпечат, дело на Атанаска Чолакова, сборникът е едновременно същинско тематизиращо, но и увлекателно, завладяващо четиво.

Сборникът „Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството” може да бъде разгледан на е-адрес: http://issuu.com/exentaser/docs/sbornik-full_-_e-edition?e=5266329%2F7708083

 


Автор: Силвия Кръстева
18.05.2014 г. 16:19
Посетено: 1010
Етикети: Югозападен университет Неофит Рилски, Фантастични визуализации в изкуството, конференция, тематичен сборник, Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/19222-tematichen-sbornik-filosofiya-na-fantastichnoto-vizualizatsii-v-izkustvoto