Издания / премиери

Издания на катедра "Българска литература"

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

В началото на месец декември се очаква излизането на сборник, съдържащ архивни материали и статии, свързани с живота и творчеството на литературния критик, философ и политик Димо Кьорчев. Изданието е резултат от проведената през месец май конференция, посветена на 120-годишнината на твореца. * * * В процес на подготовка е и сборникът с материали от конференцията в чест на 80-годишнината на писателя Йордан Вълчев. * * * Катедра "Българска литература", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" разполага с ограничен брой екземпляри от следните книги: Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново: Фабер, 2001, цена 5 лв. Писателят - "Това красиво човечество". Васил Попов (Изследвания, материали, спомени). Велико Търново: Фабер, 2001, цена 5 лв. Димо Кьорчев. Тъгите ни. Велико Търново: Фабер, 2004, цена 2 лв. Иван Мешеков. Трудовоспътническа литература. Велико Търново: Фабер, 2003, цена 3 лв. Национални студентски четения - 2002 г. Велико Търново: Фабер, 2002, цена 2 лв. Национални студентски четения - 2003 г. Велико Търново: Фабер, 2003, цена 2 лв. Емил Андреев. Стъклената река. София: Факел, 2004, цена 6,50 лв. За поръчки: Галина Върбанова (организационен секретар на катедрата) Имейл : bul_lit@uni-vt.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 695
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/192-izdaniya-na-katedra-balgarska-literatura