Издания / премиери

Г. Д. Попов. Кратък исторически преглед на българската литература

Първата, писана от българин, литературна история

◊ СЪБИТИЕТО

Следвайки своята програма за издаване на първите български литературни истории, Електронно издателство LiterNet публикува съчинението на Г. Д. Попов "Кратък исторически преглед на българската литература. От началото на писмеността до нашето време". Книгата, както и цялата поредица, излиза под редакцията на Албена Вачева.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗДАНИЕТО

Интересно е да се напомни, че това е първата, писана от българин, история на българската литература. Предходната - "История на българската литература" от А. Н. Пипин и В. Д. Спасович - има за свои автори руски учени и е писана на руски език в рамките на по-голямо изследване на славянските литератури.

Разбира се, възрожденската коректност на автора, както се е самопосочил, преподавател, в Солун, не крие, а указва, че новата книга е писана "по известното съчинение от Пипина и Спасовича “История славянских литератур” и по др.". Важно е да се знае кои са тези други, но още по-важно е да се видят отликите между двете съчинения. Подобна идея може да се разгърне обаче в нарочен труд, а тук ще се задоволя само да посоча разгърнатите в доста страници проследявания на живота и творчеството на Раковски, доста изчерпателното посочване на късните възрожденски дейци, първото включване на Ботев в подобен преглед и пр.

И така, 120 години по-късно макар, този "Кратък исторически преглед на българската литература" е достъпен за широката общественост. Четивото е интригуващ разрез на тогавашното знание/знаене на историята и литературата българска, и като такъв ще бъде интересен не само за специалистите.


◊ ИЗ ПРЕДИСЛОВИЕТО

"Една от главните причини, които замъчняват успешното преподавание в българските учебни заведения, е отсъствието на удовлетворителни учебници по главните предмети на образованието..."

"...съставителят се погрижи да помести в своето ръководство само същественото от историята на българската литература."

"До колко съставителят [е] изпълнил в своето кратко ръководство предположената цел - това ще решат любезните читатели, на благосклонното внимание на които той напълно разчита."
Автор: Георги Чобанов
13.03.2006 г. 16:50
Посетено: 716
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/1889-g-d-popov-kratak-istoricheski-pregled-na-balgarskata-literatura