Издания / премиери

Представяне на книгата "Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa"

Покана от Съюз на учените в България, Секция „Филологически науки“

Представяне на книгата "Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa"


◊ ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Oт 17.30 ч. на 13 февруари 2014 г., четвъртък, в Огледалната зала в Централната сграда на Софийския университет (I етаж, входа откъм ул. „Шипка“) ще се проведе поредната сбирка на секцията. На нея проф. д.ф.н. Искра Христова ще представи новоизлязлата книга „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa“ от доц. д-р Татяна Илиева.


Книгата е първото по рода си цялостно комплексно изследване на богословската терминология в старобългарската книжнина върху материал от Богословието на св. Йоан Дамаскин в превод на Йоан Екзарх - един от най-важните паметници на старобългарската преводна литература. Извършените в изследването анализи и изводи допринасят за изясняване на съществени и неразработвани досега въпроси относно изграждането на терминологичния пласт лексика в старобългарския книжовен език.


Автор: Ръководството на секцията
07.02.2014 г. 14:46
Посетено: 932
Етикети: Съюз на учените в България, Татяна Илиева, Представяне на книга, Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/18548-predstavyane-na-knigata-terminologichnata-leksika-v-yoan-ekzarhoviya-prevod-na-de-fide-orthodoxa