Издания / премиери

А. Н. Пипин и В. Д. Спасович. История на българската литература

Първата българска литературна история - в LiterNet

◊ СЪБИТИЕТО

След уникалното издание “Историография и критика”, съставено от Албена Вачева и побрало в себе си всички достъпни рецензии, отзиви, полемики по повод първите пет български литературни истории, ето че дойде ред да бъде публикувана първата литературна история от поредицата - "История на българската литература" от А. Н. Пипин и В. Д. Спасович.

Първата българска литературна история е написана от изследователите на славянските литератури Александър Пипин и Владимир Спасович. През 1865 г. Пипин издава съвместно със Спасович "Обзор истории славянских литератур", чието второ - значително преработено и допълнено - издание излиза под заглавие "История славянских литератур" (1879). Още през 1881 г. Рашко Блъсков препоръчва в свой отзив това съчинение и дори заявява желание да го преведе и публикува: "ние се решаваме да преведем за сега и издадем в особена книжка само тая част, що се отнася до нашата литература, с надежда, че тя ще намери добър отзив у всеки любител на народната ни писменост".

Явно нещо е попречило на известния сторонник на българската книжнина да изпълни своя замисъл, но това го сторва друг. От руски език българската част на тази История е преведена от Г. Н. Колушкий. Излиза през 1884 г. в Кюстендил, напечатана в книжарницата на В. Д. Поборник, за да се превърне в ярко литературно и образователно събитие. Дълги години образователната ни система ползва този превод като основа за литературноисторическо себепознание.

И ето че 122 г. по-късно "История на българската литература" от А. Н. Пипин и В. Д. Спасович излиза в Електронно издателство LiterNet - с неоценимата помощ и по идея на Албена Вачева и ЮЗУ "Н. Рилски". Надяваме се, че за всеки читател ще бъдат интересни тези толкова ранни прорези в литературноисторическата ни памет...


◊ АНОНС

Изданията са част от проекта “Литературни истории, критическа рецепция (1878-1900)”, подкрепен от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Предстои да излязат и останалите четири истории - от Георги Д. Попов, Димитър Маринов, Моско Москов, Александър Теодоров-Балан. Очаквайте ги!
Автор: Георги Чобанов
02.03.2006 г. 18:34
Посетено: 1063
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/1837-a-n-pipin-i-v-d-spasovich-istoriya-na-balgarskata-literatura