Издания / премиери

Представяне на Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" и бр. 2 на вестник "Литературен бюлетин"

Среща с редакционния екип на изданията

Представяне на Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора" и  бр. 2 на вестник "Литературен бюлетин"


◊ ПОКАНА

Община Велико Търново
Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“
РНБ „П. Р. Славейков“

организират

представяне на новия брой 12 (Л) на Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“,
на бр. 2 на вестник „Литературен бюлетин“


и среща с редакционния екип на изданията: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор), Владимир Шумелов и проф. д-р Радослав Радев

Дата: 26 ноември (вторник) 2013 г. от 17.30 ч.
Място: Читалня на РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново


Проявата е в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата – 2019 г.


◊ ЗА ИЗДАНИЯТА

Алманах „Света гора“

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ излиза от 1997 г. като издание на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ – В. Търново, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“. Поредното номериране на броевете става чрез буквите на българската азбука, като според концепцията последният брой трябва да бъде означен с буква „Я“.

Още с първия си брой изданието изпълнява заложената концепция да бъде мост между модерното и традицията, излизайки от досегашния натрапен статус на провинциалните продукти. То е отворено за автори не само от В. Търново и региона, но и за качествената българска литература от столицата и провинцията, за представяне на чуждестранна литература от света и Балканите.

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве то е над 700 с., изпълнено перфектно полиграфски, с книжки-приложение и мултимедиен диск.

Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина.

В бр. 12 (Л), 2012/2013 г. можете да прочетете в рубриките:

• „Поезия“ – емблематични автори от Търновската поетическа вълна (Антология „Наука и труд“ – Б. Христов, К. Ковачева, Т. Клисуров, Р. Игнатов, М. Георгиев, Т. Клисуров, П. Парушев, Б. Апостолова, Й. Велчев, Я. Янков и др.), както и стихове от Сашка Александрова, Лилия Рачева,  Даниела Викторова, Невена Борисова, Пенка Грошева, Владимир Набоков, Матей Вишниек, седем френски поети;
„Проза“ – Снежана Иванова, Анчо Анчев (Анчо Калоянов), Мартин Маринов, Алекс Парашкевов, Сава Василев, Владимир Шумелов, Красимир Дамянов, Роман Димитров, Владимир Янев и Моника Янева, Ангел Ангелов, Анелия Велева, Николай Фенерски, Миролюб Влахов, Дафина Генова, преводи от Клаудио Магрис, Дмитрий Каралис;
„Литературознание, изкуствознание и публицистика“ – Денница Янева, Ганчо Савов, Марина Владева, Владимир Стоянов, Никола Иванов, Елена Налбантова, Маргрета Григорова, Георги Кокеров, Огнян Стамболиев, Никола Бенин, Венелин Бараков, д-р арх. Вихрен Бакърджиев, Ваня Колева, Херман Кайзерлинк;
„Сцена“ – проф. Емил Янев за диригента и дирижирането, О. Стамболиев за Адриана Будевска;
– „Литературата на Балканите“ – Адам Пуслоич, както и черногорските писатели Миодраг Булатович, Андрей Николаидис, Сретен Петрович, Йеврем Бъркович, Милорад Попович, Павле Горанович, Воислав Вуланович, Радомир Уляревич, Перивое Попович;
„Драма“ – Мирча Елиаде, „При циганките“ (фантастична драма);
„Струни и думи“ – Владимир Стоянов за Димитър Христов и Д. Христов – „Молитва за България“;
„Кино“ – Златимир Коларов – „Почит към Иван Динков“ (литературен сценарий за документален филм);
„Юбилеи“ – Никита Станеску – 80 г. от рождението и 30 г. от смъртта на поета; Димитър Стефанов на 80 години; Р. Пенчева за Матвей Вълев (110 г. от рождението на писателя); Михаил Хаджимишев – 25 г. без именития български режисьор (О. Стамболиев); Стефан Данаилов на 70 години (Б. Гърдев); Румен Гашаров на 75 години (Цв. Трифонова); Велизар Велчев на 60; Кирил Попов на 80 години (Станислав Памукчиев); Кръстьо Куюмджиев – 80 г. от рождението и 25 г. от смъртта (Николай Даскалов);
„Диагнози“ – Добрин Паскалев, Диана Петкова – „Смъртта на един немски поет“ (по повод 215 г. от рождението на Хайнрих Хайне);
„Словото на художника“ – Ст. Балтов – „Юрайзън“;
– „Диаспора“ – Надежда Драгнева – картини из Шотландия;
In Memoriam – за Вислава Шимборска (1923–2012); за Николай Звезданов (1949–2012) от С. Василев, Кръстьо Куюмджиев, Иван Станков;
„Студентско творчество“ – преводи на В. Шимборска от Мария Братанова и Стелиана Данкова; Ана Костадинова за Търновската вълна;
„Литературен архив“ – Ноеми Христова (Молерова) за Кирил Христов; Евелина Белчева – П. Динеков: надгробно слово за Владимир Василев – 47 години post mortem; Никола Иванов за инкриминирания Тодор Ризников; Страници от архива на поета и преводача Иван Троянски;
„Майстори на превода“ – Кръстан Дянков, Любен Любенов, Огнян Стамболиев;
„Писмо до приятелите“ – Писмо на Джина Василева до участниците в конференцията, посветена на баща й – писателя Борис Априлов (Бургас, 2012);
„Преглед“ – Награди, „в. Литературен бюлетин“ – бр. 1, 2013 г., в. „Литературен глас“ на 20 г., Литературните градове на България – Варна, Габрово; обзор на 72 книги.
   
Книга-приложение към алманаха: Ивайло Иванов – „Светогорски пътеписи“ (стихосбирка);
   
Мултимедиен диск: Галерия – Мария Чакърова, Цветан Колев, Христо Христов; Петолиние – Владимир Стоянов и Димитър Христов; Библиотека – Владимир Янев, Моника Янева – „А – като Австрия, O – като Osterreich“, Роман Димитров – „Децата на Перун“ (роман за деца), Клаудио Магрис – „Другото море“ (роман), Радослав Игнатов – „Веднъж, когато този свят бе стар“; Авторски рецитали – Велизар Велчев, Янаки Петров; Студентско творчество – Ана Костадинова; Фотоси – от архива на Клуба на културните дейци – В. Търново.


Вестник „Литературен бюлетин“ – бр. 2, октомври 2013 г., издание на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново, гл. редактор проф. дфн Сава Василев, зам.-гл. редактор Владимир Шумелов, редактор проф. д-р Радослав Радев.

Тема на броя е „Велико Търново и неговите литературни университети (края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век)“. В него можете да прочетете уводната статия на С. Василев „И пак – за новия брой и още толкова добри намерения“, „Алманах „Янтра“ и „Търновската вълна“ в българската литература“ на Владимир Шумелов, „За непознатите познати (хроника на едно пътуване“ на Христо Славов), „Не знам защо…“ на Марин Гинев, „Кинематографичната проза на Борис Христов“ на Борислав Гърдев, „Проникновените погледи към заплетените въпроси на битието“ (откъс от дипломна работа, защитена през 1982 г.) на Ангел Дюлгеров, „За голямото литературно четене на поети от „Търновската вълна“, състояло се в средата на 80-те“ на Божидар Богданов, „След Великотърновската вълна“ на Стефка Цветкова, „Хоризонтът на изкушението“ на Миролюб Влахов, „Думи за кръжока по фолклор“ на Иван Станков, „Белият и черният лебеди на поезията през 70-те години в старата столица“ (за Виктория Генова и Дочка Начева – Десанка Булаич) на Ружа Велчева, „Литературните университети на старопрестолния град“ на Сава Василев, „Любен Бумбалов – между двата бряга на живота“ на Ружа Велчева, „Кратки спомени от близкото минало“ на Христо Медникаров. Съществена част от обема заемат страниците от архива на „Литературен клуб „Ем. Станев“ във ВТУ от онези години: стихове от Николай Милчев, Красимир Чернев, Любомир Йорданов, Красимир Ангелов, Йордан Денчев, Георги Ганев, 1-ва редакция на поемата „Новороденият“ на Юрий Лучев и др. Представени са фотокопия на творби от университетския вестник „Наука и труд“, прозаични творби на Христо Славов, С. Василев и Ем. Андреев, непубликувани стихове на Пламен Павлов и др. В „Страници от архива“: отзив на С. Василев за прозата на Д. Яръмов и Ат. Теодоров, рецензии за разкази от 80-те на вътрешни обсъждания (С. Василев за Ем. Андреев и Ем. Андреев за С. Василев).

В рубриката „От Прилива след Вълната“ е представена младата и талантлива поетеса Елена Денева, отбелязана е скорошната кончина на поета Христо Демирев (1938–2013), фиксирани са и дебютните книги на Христо Славов („Земно притегляне“, 1983), Юрий Лучев („Посичане на ореха“, 1987), Марин Гинев („Място във витрината“, 1985), Сава Василев („На лов без кучета“, 1992), Владимир Шумелов („Двойно“, 1994), Николай Милчев („Висока лоза“, 1985), „Емил Андреев „Ломски разкази“, 1996). В отделен блок е представена Маргарита Петкова.


Автор: Организаторите
23.11.2013 г. 20:10
Посетено: 1883
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/18107-predstavyane-na-almanah-za-literatura-nauka-i-izkustvo-sveta-gora-i-br-2-na-vestnik-literaturen-byuletin