Издания / премиери

Светът - прекрасен и добър (Върху естетиката на детството)

Нова книга на доц. Мария Вълкова в ЕИ "LiterNet"

◊ ЗА КНИГАТА

След културологичното изследване на доц. Мария Вълкова
"Чувството на създаване" (Варна: ЕИ "LiterNet, 2005), в което културата се мисли през погледа на водещи теоретици като Адлер, Юнг, Фром, Ериксън, Маслоу, Роджърс, ето че се появи и нова монография на същата авторка с по-приложен характер под заглавие "Светът - прекрасен и добър (Върху естетиката на детството)".

Новата електронна книга излезе преди броени дни, отново в ЕИ "LiterNet", за да потвърди трайните интереси на авторката към културологичната проблематика. Този път монографията е насочена към децата и юношите. Работата е продукт на колективен проект за проучване на естетическите отношения у най-младите, който стартира през 1989 г. и приключва (поради липса на институционална и финансова осигуреност след промените) с индивидуално проучване през 1997 г. Огромният емпиричен материал е представен съпоставително в различни посоки - голям град / малък град (Елена), център / периферия на големия град, момчета / момичета, 1989 / 1997 г.

Доц. М. Вълкова обосновава тезите си, черпейки от достъпната й научна литература и опирайки се на съвременни подходи (Ериксън, Пиаже и др.). Залага на епигенетичния подход, който носи елемент на равнопоставеност между възрастни и деца, както и на внимателно прокарвани аналогии между различните етапи на филогенезиса на културата и особеностите на културно-естетическото развитие на детето. Обект на научно дирене са естетическите възприятия на 6-, 10-, 14- и 17-годишните деца и юноши, като чрез анкетни методи се съпоставя отношението им към красивото и грозното, към веселото и тъжното, към самооценката и представата за света...

Изследването е ориентирано към широк кръг читатели, както и към учители, педагози, естетици, културолози и пр. Всеки от тях ще намери ценни наблюдения и обобщения, които могат да бъдат полезни в практиката.


◊ ЗА АВТОРКАТА

Мария Вълкова е доцент по теория и история на културата, работи като преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски" от 1999 г. Като редовен докторант към Института по социология към БАН защитава докторска степен през 1980 г. Докторският й труд е в сферата на социология и психология на изкуството. В периода 1980-1992 г. работи като научен и старши научен сътрудник в Института по култура към Министерството на културата и БАН, като от 1985 г. години ръководи секция "Творческо развитие на детето". От 1993 г. до 1998 г. е ст.н.с. в Центъра по психопрофилактика към МО. М. Вълкова е автор на монографичните изследвания: "Култура и културни потребности на индивида" (1987), "Културно развитие на личността" (1997), "Чувството за създаване" (2005), "Светът - прекрасен и добър (Върху естетиката на детството)" (2006), както и на много студии и статии по проблеми на културата. Има публикации в чуждестранни сборници и списания. Научните й интереси са в сферата на теория на културата, културно развитие на личността, социология и психология на културата, развитие на естетическата култура в детско-юношеска възраст и пр.
Автор: Георги Чобанов
06.02.2006 г. 16:47
Посетено: 707
Етикети: детството
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/1719-svetat-prekrasen-i-dobar-varhu-estetikata-na-detstvoto