Издания / премиери

Йордан Йовков (1880-1937). Летопис на неговия живот и творчество. Т. 1. 1880-1926 г.

Представяне на книгата в Националната библиотека в София

Йордан Йовков (1880-1937). Летопис на неговия живот и творчество. Т. 1. 1880-1926 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на книгата "Йордан Йовков (1880-1937 г.). Летопис на неговия живот и творчество"
Том 1. 1880-1926 г.

 
Съставители: Сия Атанасова, д-р Кремена Митева
Отговорен редактор: проф. дфн Иван Сарандев

Рецензент: д-р Радка Пенчева
Издателство: "Фабер" – Велико Търново, 2013 г.
 
 
Книгата ще бъде представена на 24 април, сряда, от 17 часа на втория етаж на Националната библиотека в София.
 

◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

В първия том са разгледани детските, ученическите, учителските години на белетриста, участието му в трите войни от началото на ХХ век и дипломатическата му служба в Букурещ. В този времеви отрязък влизат дебютът на Йовков в литературата през 1902 г. със стихотворна творба, поетическите му изяви до 1911 г.; първата белетристична работа на писателя – “Овчарова жалба” (1910 г.), първите му книги – “Разкази. Т. I.” (1917 г.) и “Разкази. Т. II” (1918 г.).

Статиите в Летописа са обособени по години – всяка година в отделна статия; обединени са само детските години: от 1881 до 1886 г. включително. За всяка година е посочена точната дата на определено събитие, ако е известна. Представени са и кратки сведения за по-значими обществено-политически събития в страната през съответната година, както и новоизлезли книги, новопоявили се важни периодични издания в България.

Резюмирани са основните критически текстове за новоиздадена Йовкова творба или книга. Тъй като част от изданията са много стари, някои липсват в библиотечните фондове, други вече са неизползваеми, те са снабдени с извлечения от автентичния текст на публикацията, което несъмнено ще улесни тяхното ползване.

Справочният апарат на книгата е свързан само с периода 1880-1926 г. Към тома са приложени библиография, бележки и показалец на личните имена. Останалият справочен материал ще бъде поместен в края на втори том. Там ще намери място и библиографията на преведените на чужди езици произведения на белетриста, съставена от специалисти от Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в София. Тя обхваща произведенията на Йовков и литературата за него след 1980 г. – годината на издаване на първия пълен Био-библиографски указател за писателя.

Събирането, обработването, датирането, адекватното представяне на фактите е бавен, труден и отговорен процес, започнал още през 70-те–80-те години на ХХ век с изследователската работа на Сия Атанасова и продължил след няколко десетилетия – в началото на ХХI век. Тези дългогодишни усилия са обобщени чрез този труд с разбирането, че това е само етап от проучването на живота и значимото творческо дело на Йордан Йовков.

Автор: Изд. "Фабер"
17.04.2013 г. 17:31
Посетено: 4209
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/16819-yordan-yovkov-1880-1937-letopis-na-negoviya-zhivot-i-tvorchestvo-t-1-1880-1926-g