Издания / премиери

Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения (Търново, 1878)

127 г. от кончината на Любен Каравелов

◊ СЪБИТИЕТО

Електронно издателство LiterNet публикува - 128 години по-късно - второ издание на уникалната "Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения"
(Търново, 1878), съставена от Любен Каравелов и публикувана под редакцията на Тодор Моллов.

Изданието излиза дни преди 127-тата годишнина от кончината на Любен Каравелов.


◊ БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА

Малката антология "Нова песнопойка" на Любен Каравелов е първият опит за представяне на една идея - началото и формирането на новата българска поезия не може и не бива да се разглежда откъснато от връзката й с българския фолклор. Ето защо съставителят оформя антологията в два раздела - "Народни песни" (с. 3-47) и "Стихотворения" (с. 52-106). Ако съдим по карето на гърба на титулния лист, тя е подписана за печат на 10 август 1878 г. от Н. С. Щербицкий в Търново. Българската литературна история не пропуска да отбележи голямата роля на тази малка антология за формиране на литературния вкус веднага след Освобождението (Радев, Ив. За една антология на поезия от 1878 година. // Литературна история, 1978, кн. 2, с. 69-74).

За жалост, българските фолклористи все още не са направили подобна професионална преценка на антологията. Нашият опит да я представим в нейната цялост следва идеята на съставителя за свързаността на фолклорните песни с авторската поезия, но и се включва в намеренията на Електронно издателство "LiterNet" да представи най-интересните и емблематични антологии с български фолклорни песни. При това ние се придържаме към авторовия избор и редакционна работа - почти всички песни са с намеси от страна на Каравелов, при нито една няма посочване на мястото на записа или печатан източник. Някои от песните са публикувани по-рано от Каравелов в издаваните от него списания и вестници, други се откриват в труда му "Памятники народного быта болгар" (1861), трети са измежду подготвения за издаване още през 60-те години на ХІХ век негов сборник (издаден по-късно от П. Лавров - "Болгарскiя народныя песни", 1905), а четвърти са взети от други списания и сборници (най-голяма група измежду тях са песните от сборника на Братя Миладиновци "Български народни песни", 1861).

Автор: Тодор Моллов
15.01.2006 г. 16:08
Посетено: 2347
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/1651-nova-pesnopoyka-narodni-pesni-i-stihotvoreniya-tarnovo-1878