Издания / премиери

Премиера на Асен Христофоров, Избрани съчинения

Завръщането на един голям майстор - Асен Христофоров (1910-1970)

Премиера на Асен Христофоров, Избрани съчинения


СЪБИТИЕТО

Издателство „Кралица Маб”
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

представят

Асен Христофоров.
Избрани съчинения. Т.1: Скици из Рила, В дебрите на Рила, Вуцидей, Последните мацакурци

Съставител Николай Аретов

С участието на Боряна Христова, Светлозар Игов, Богдан Глишев, Христо Марков

24 януари 2013 (четвъртък), 17.00
Заседателна зала на НБКМ

Завръщането на един голям майстор - Асен Христофоров (1910-1970) – забележителен икономист, преводач и писател с неповторим профил.


◊ ЗА КНИГАТА

Издателство „Кралица Маб” предвижда да издаде литературното творчество на Асен Христофоров, включително и три значителни негови произведения, останали непубликувани и открити в архива на писателя, както и няколко кратки произведения, публикувани само в печата.

Първият том съдържа:
. Скици из Рила (непубликуван ръкопис)
. В дебрите на Рила (Пътеписи).
. Мацакурци (Вуцидей). – Най-популярната книга на А. Христофоров, публикувана първо под заглавието „Мацакурци”, а във второто допълнено издание – като „Вуцидей”
. Последните мацакурци. (Летописни бележки за едно бивше царско село) (непубликуван ръкопис).
. И още – Предговор на съставителя, Живот в дати, бележки.

Автор: Николай Аретов
08.01.2013 г. 12:08
Посетено: 1533
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/16128-premiera-na-asen-hristoforov-izbrani-sachineniya