Издания / премиери

Представяне на новата книга на Ваклуш Толев

Историзмът в българските земи

Представяне на новата книга на Ваклуш Толев


◊ ПОКАНА

Представяне на новата книга на Ваклуш Толев
Духовните дарове на България. Т.II: Историзмът в българските земи


На 8 януари 2013 г. от 18:30 ч. в зала 7 на НДК доц. дсн Огнян Минчев ще представи новата книга на Ваклуш Толев „Духовните дарове на България“, том ІІ – „Историзмът в българските земи“.

Събитието съвпада с 90-годишнината на автора, познат още и с трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“, както и с книгите „Седемте лъча на еволюцията“, списание „Нур“, стихосбирката „Разпилени бисери“ и др.

В първата част на двутомника си „Духовните дарове на България“ Ваклуш Толев извежда културно-историческата роля и духовния принос на религиите в българските земи, а във втората част разглежда духовно-социалните феномени в България.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

"Духовните дарове на България" е хроника на духовния лик на страната ни. В том първи на книгата показваме какво е гостувало на тази благословена земя; с каква трапеза са удовлетворявали духовните си потреби поселниците тук. А том втори е един нов очерк върху феномените, които българският народ е осъществил в своето вътрешно моление и изявена даденост.

"Духовните дарове на България" е аурна същност срещу социална страст!

Аурната същност, т.е. духовността на един народ, е в битка срещу социалността, която създава стрес в земната даденост на човека. Този социален стрес е илюзорност, но той узаконява неистини в пътя на социалното развитие.

Човечеството е разделено, макар че дори когато е изповядвало дуализъм - богове на доброто и злото, този дуализъм се прелива в монотеизъм с тезата, че времето на бога на злото е ограничено. Така че ще се лишим от този бог - както Учението Път на Мъдростта казва: Няма зло, има нееволюирало добро!
Автор: Организаторите
05.01.2013 г. 19:39
Посетено: 1511
Етикети: премиера, нова книга, Ваклуш Толев, Историзмът в българските земи, Духовните дарове на България
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/16118-predstavyane-na-novata-kniga-na-vaklush-tolev