Издания / премиери

Милена Кирова "Библейската жена"

Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария Завет

Милена Кирова "Библейската жена"


◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат изследването на Милена Кирова "БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария Завет". Плод на многогодишни проучвания, книгата е публикувана от издателство "Стигмати" (София) и Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" в навечерието на големия християнски празник Рождество Христово.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

В историята на българската култура Библията винаги досега е била обект на изследване в полето на теологическите знания и от гледната точка на религиозната вяра. Представената книга е първият опит за системно-концептуален анализ с методологията и понятийния апарат на съвременната хуманитаристика. Тя има подчертано интердисциплинарен характер, като се разполага в пресечната точка на различни науки: антропология, история на религиите, библеистика, изследвания на рода (Gender Studies)…

Обект на изследване е образът или по-скоро една богата и разнообразна система от образи, обединени от названието Библейската жена. В действителност става въпрос за това как: с какви митологични, легендарни и литературни средства; защо: с политически, исторически и религиозни цели; кога: проблеми на авторството и редактирането – Старият Завет конструира основите на онези представи за жената (по-точно за “женскостта” изобщо), които ще се превърнат в неизменна част от манталитета на западните християнски общества. В същото време важна цел на книгата е да разграничи (върху основата на знания от исторически, антропологически и филологически порядък) онези идеи, които са автентични за староеврейския текст, от техните по-късни трансформации в християнската (не на последно място популярна) култура.

Книгата е разделена на Увод и седем глави.

Уводът представя методологията на изследване, въвежда в специфичната употреба на някои понятия, изяснява основанията на приложения интердисциплинарен подход. Седемте глави разглеждат седем алегорично обобщени роли, в които Библията мисли жената и нейното място в древния свят.

Първа глава е новаторски прочит на Историята на Сътворението; тя доказва някои важни и неподозирани разлики между оригиналния текст и нашите (западни, християнски, модерни) представи за неговото послание. Втора глава разказва за жените-пророчици – много важна и все по-изтласквана институция на библейския свят. Трета глава представя историята на насилието върху жени, което понякога придобива страховити размери, през фокуса на способността му да говори алегорично за много по-общи (нравствени и религиозни) проблеми на човешкото битие. Четвърта глава въвежда света на жената-съпруга; Пета – образа на библейската блудница: като традиционна фигура на сюжета и като натраплива визия на пророческото въображение. Шеста глава говори за женския разум: от свещената фигура на София, Премъдрост Божия, до архаичния разум на една проговорила магарица. Седма глава е подробен анализ на една важна книга – Книга на Рут, с всички перипетии на нейния прочит в различни посоки на библейската и не-библейската екзегетика.

Книгата е създадена чрез проучването на огромен материал в различни области, тя следва най-модерните и утвърдени примери на западноевропейската и американската библеистика. Написана е четивно и увлекателно, предназначена е за широката интелигентна публика в България, която малко познава подобен вид изследвания върху библейския текст. Обемът й е около 350 стандартни (“машинописни”) страници по 1800 знака.


◊ "БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА" В ИНТЕРНЕТ

Електронно списание LiterNet улеснява Вашия избор - прочетете части от книгата, преди да я поръчате:

. На кого принадлежи библейският текст? Въведение
. "Бивало ли е някога такова нещо...". Текстовете на ужаса
. "Дай ми деца; ако ли не, умирам". Съпругата - между реалността и закона

Книжарница "Български книжици": Милена Кирова. Библейската жена
Автор:
24.12.2005 г. 21:35
Посетено: 2023
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/1593-milena-kirova-bibleyskata-zhena