Издания / премиери

Премиера на "Отец Паисий Хилендарски. Контекст и отгласи от личността и делото му"

Премиера на новата книга на акад. Иван Радев във Велико Търново

Премиера на "Отец Паисий Хилендарски. Контекст и отгласи от личността и делото му"


◊ ПОКАНА

Академично издателство „Проф. Марин Дринов” Ви кани на премиерата на книгата на акад. Иван Радев „Отец Паисий Хилендарски. Контекст и отгласи от личността и делото му”.

Представянето ще бъде на 31 октомври,
от 17:00 часа, в Регионалната Народна библиотека „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

Книгата e посветена на 250-годишнината от създаването на “История славянобългарска”.

Заповядайте!


◊ ЗА КНИГАТА

Книгата e посветена на 250-годишнината от създаването на “История славянобългарска”, но като подход, проблематика и интерпретация тя няма юбилеен характер. Вместо традиционно монографично изследване авторът и си поставя за цел да задълбочи познанието за един или друг от аспектите на Паисиевото дело в тясна връзка с неговата реформаторска роля. Първите дялове реконструират моменти от атмосферата, в която Паисий Хилендарски пише “История славянобългарска”. Проблематизират се версии за статута му сред анонимното монашеско обкръжение в средата на XVIII в. и спрямо реформатори, негови съвременници на Атон, като препод. Паисий Величковски и Евгений Вулгарис. От изцяло нова гледна точка се осмисля личността на йеросхим. Спиридон Габровски и неговата “История”. Редица текстове са посветени на прехода от класическия тип копия на “История славянобългарска” към нейните варианти. На задълбочен анализ са подложени десетина преписа (Болградският, Вторият Самоковски, Бобчевият, Башкьойският, Кесариевият, Преображенският, Белочерковският, Габровският, Чертковият, Панагюрският, Пантелеймоновият...) От позициите на паисиезнанието за повечето от тях това се прави за първи път. Коментира се рецепцията на “История славянобългарска” в Търновския и Самоковския край, в северозападните покрайнини, сред българите преселници в Бесарабия и пр. Книгата завършва с дял, в който се проследява рефлексът на Паисиевите идеи в творческия свят на Н. Рилски, В. Априлов, Н. Бозвели, Хр. Ботев. Въплътили формулата “без Паисий – по паисиевски”, те обогатяват в по-усложнени форми практиките на вътрешнолитературна приемственост.√ Три от статиите на акад. Иван Радев, посветени на Паисий и преписите на неговата история, може да прочетете онлайн в Електронно списание LiterNet:

.
Поглед към т.нар. Бобчев препис на "История славянобългарска"
"История славянобългарска" сред българите преселници в Бесарабия (Бележки за характера и съдържанието на Болградския сборник)
За тези, които прочетат... 250 години "История славянобългарска"
Автор: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
26.10.2012 г. 12:04
Посетено: 1034
Етикети: Велико Търново, премиера на книга, акад. Иван Радев, Отец Паисий Хилендарски, АИ Проф. Марин Дринов
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15651-premiera-na-otets-paisiy-hilendarski-kontekst-i-otglasi-ot-lichnostta-i-deloto-mu