Издания / премиери

Краят на модерността?

Първият специално организиран електронен сборник

Две са целите, които възлагаме на този проект - първо, да се поднови дискусията върху проблемите на съвременната култура и литература, второ, да се припознае и утвърди "виртуалното пространство" като легитимен източник на знание в полето на изследователската и научната работа. С оглед реализирането на първата цел, замисълът е да се осъществи своеобразна кореспонденция между изследователи на българската литература и култура, живели и работили в първата половина на ХХ век, и автори и текстове, които определят облика на съвременните изследвания в тези проблемни полета. Ето защо очакваме настоящото издание да придаде по-завършен облик на проекта, който се реализира чрез двете части на антологията "Култура и критика" (ч. I: Критически зигзаги; ч. II: Прочити на традицията) от електронно издателство LiterNet, посредством създаване на една по-цялостна картина на явленията и процесите, характеризиращи културата и литературата на изминалото столетие. За реализирането на втората цел издателят е получил собствен ISBN за е-сборника, а впоследствие предвижда той да се разпространява и на твърд електронен носител - СD-ROM, както и да се създаде широко достъпен дискусионен форум. Държим да предупредим изкушените от този тип изследователски проекти, че сборникът, по нашите разчети, ще бъде достъпен най-рано в първата половина на месец април 2003 година. При проявен интерес от страна на читателите и авторите може да се организира и електронен форум, на който да се осъществи една по-широка научна дискусия. С пожелание за ползотворна работа: Албена Вачева (преподавател по съвременна българска литература в ЮЗУ "Нефит Рилски" - Благоевград) и Георги Чобанов (главен редактор на електронно издателство LiterNet) - съставители.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 216
Етикети: модерността
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/155-krayat-na-modernostta