Издания / премиери

Представяне на книгата "Теория на българския преход" от проф. Васил Проданов

Софийска премиера на теоретичен труд за прехода у нас

Представяне на книгата "Теория на българския преход" от проф. Васил Проданов


◊ СЪБИТИЕТО

Издателство „Захарий Стоянов“ ви кани на
премиерата на книгата
„Теория на българския преход“ от проф. Васил Проданов,

която ще състои на 28 септември 2012 г. (петък) от 18 часа в големия салон на Централно управление на БАН в гр. София.


◊ ЗА КНИГАТА

В книгата си Васил Проданов разработва общите структурни характеристики на различните преходи, както и повтарящите се закономерности, сходните легитимационни механизми, чрез които се мобилизират масите за промяна и се лигитимира властта. Става дума не за един, а по същество за множество преходи, представляващи радикални, предизвикани преди всичко от външни геополитически и геоикономически преходи промени в модела на модернизация и зависимост на страната. Преходите са опит за смяна на позицията на България в световната система. Начинът, по който става това, и посоката, в която това ни води, е съдържанието на теоретичните му размишления.

Една обща теория на прехода би следвало да търси основни характеристики, чрез които да дефинира съответна философия на българската история. Като класическите философии на историята тя би следвало да обясни защо хората преследват едни цели, а се получава нещо различно, да открие причините за разминаване между намерения и резултати в най-новата българска история – това е валидно в много висока степен и за българския преход, възприеман от много от неговите активни участници и от голяма част от населението като „големия грабеж“ и „голямата измама“.


◊ ЗА АВТОРА

Васил Проданов е член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки. Дългогодишен директор на Института за философски изследвания към БАН. В момента е преподавател в катедра „Политическа икономия“ — секция „Философия“, на УНСС. Един от създателите на биоетиката в Източна Европа. Ръководител на екип, изготвил първата концепция за национална сигурност на България през 1991 г.

Автор: Илиана Илиева
27.09.2012 г. 11:28
Посетено: 1600
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15454-predstavyane-na-knigata-teoriya-na-balgarskiya-prehod-ot-prof-vasil-prodanov