Издания / премиери

Представяне на книгата “Религията и човешката същност. Класически идеи”

Религията и човека в новата книга на Нонка Богомилова

Представяне на книгата “Религията и човешката същност. Класически идеи”


◊ СЪБИТИЕТО

На 4 юли 2012 г. от 17 часа в Централната сграда на БАН (ул. “15 ноември” 1), зала 207

ще се състои представяне на книгата

“Религията и човешката същност. Класически идеи”

с автор Нонка Богомилова


Научното изследване е издание на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”.


◊ ЗА КНИГАТА

В книгата е реконструиран този културно-теоретичен облик на понятието “религия”, който се формира от ключови фигури на философи и теолози, приемащи “човека”, ”човешката същност”, “човешката природа” като концептуално ядро на своя подход към нея. В тази концептуално-хронологична верига (от последната четвърт на XVIII до последната четвърт на XX век) са включени представители на различни културно-философски направления: на т.нар. спекулативна философия - трансценденталният идеализъм (И. Кант), “обективният” идеализъм (Г. В. Ф. Хегел); романтизмът – “сантименталната теология” на Ф. Шлайермахер; философската антропология на Л. Фойербах; историческият материализъм на К. Маркс; “разбиращата” социология на М. Вебер; философско-историческата интерпретация на А. Тойнби; психоаналитичният подход на З. Фройд и еволюцията му у Е. Фром; екзистенциалисткият тип “теология без Бог” на П. Тилих. В контекста на тези фигури и подходи са разгледани в сравнителен план и подходите на редица други философи на религията и религиозни философи, или философстващи върху религията хуманитаристи като: Ф. Ницше, С. Киркегор, А. Бергсон, Ж.-Ж. Русо, М. Бубер, Г. Зимел, Н. Бердяев, П. Бъргър и др.√ Повече информация за книгата:
http://www.baspress.com/pic/mp3/bReligia-content.pdf

√ За поръчване на книгата:
Религията и човешката същност. Класически идеи

√ Очаквайте откъс от книгата в Електронно списание LiterNet!

Автор:
Секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ - БАН
Публикация:
03.07.2012 г. 17:49
Етикети:
премиера на книгафилософиянови книгиБАНрелигияНонка Богомилова
философски изследвания
човешката същност
религия и човек
Посетено:
1724
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15143-predstavyane-na-knigata-religiyata-i-choveshkata-sashtnost-klasicheski-idei