Издания / премиери

Представяне на книгата "Принудителният труд в България (1941-1962)"

Спомени на свидетели

Представяне на книгата "Принудителният труд в България (1941-1962)"


◊ СЪБИТИЕТО

На 26 юни 2012 г. от 18:00 ч. в Гьоте институт, ул. "Будапеща" 1, ще бъде представена книгата

"Принудителният труд в България (1941-1962). Спомени на свидетели. Zwangsarbeit in Bulgarien (1941-1962). Erinnerungen von Zeitzeugen”.

Автори:
Ана Лулева, Евгения Троева и Петър Петров 
Академично издателство „Проф. М. Дринов”. София, 2012, 266 с.


Книгата е посветена на паметта за принудителния труд в България – принуда, на която са били подлагани български граждани по времето на двата различни политически режима. Целта на изследването е да се разбере как писмените, устните, визуалните и ритуалните форми на предаване на спомените създават колективни (комуникативни) памети и идентичности. Изследвани са доминантните мотиви и образци на самопредставяне в спомените, институционалните и политическите актьори, участващи в конструирането на културите на памет и съответно общностите на памет, приписваните значения и промяната им във времето в различните контексти и политики на памет (социализъм и постсоциализъм).

Книгата е резултат от изследователски проект, финансиран от Фондация „Памет, отговорност и бъдеще”, Берлин.


Автор: ИЕФЕМ-БАН
25.06.2012 г. 17:35
Посетено: 1121
Етикети: литература, документалистика, Петър Петров, нова история, Евгения Троева, Ана Лулева, Принудителният труд в България (1941-1962), премиера на нига, Академично издателство Проф. М. Дринов
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/15085-predstavyane-na-knigata-prinuditelniyat-trud-v-balgariya-1941-1962