Издания / премиери

"Отново театрални и филмови пристрастия" с Марко Илиев

Премиера в Драматичен театър „Стоян Бъчваров” на 11 юни

"Отново театрални и филмови пристрастия" с Марко Илиев


◊ СЪБИТИЕТО

Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, Сдружение на писателите Варна и издателство „Онгъл” канят на 11 юни от 16.30 ч. във фоайето на първи балкон, Основна сцена на премиерата на книгата „Отново театрални и филмови пристрастия” от Марко Илиев, изд. “Онгъл”, Варна 2012.

Проф. Николай Йорданов, изпълнителен директор на МТФ „Варненско лято”, ще представи книгата, откъси от публикувания в нея драматургичен текст „Празните стаи” ще четат актьорите Веселина Михалкова и Стоян Радев.

 

◊ КНИГАТА

Марко Илиев - българист, доктор по филология, поет, белетрист, литературен критик и теоретик, е известен с пристрастията си към театралния живот. Неговите журналистически статии и критически изследвания, посветени на знакови за развитието на българския театър постановки, са публикувани както в местни и национални вестници, списани, алманаси и други периодични издания, така и в книгата му „Театрални и филмови пристрастия”. Нейното продължение със заглавие „Отново театрални и филмови пристрастия” излезе съвсем наскоро в издателство „Онгъл”, Варна.

Авторът защитава тезата за подчертано динамичното развитие на различните видове изкуства в посттоталитарния период, предизвикано и съпътствано от взаимното им проникване, жанрово разграждане и в крайна сметка обогатяването им с нови съвременни естетики. Авторът разглежда този сложен процес както в перспектива, така и в ретроспектива, завръщайки се към свои критически текстове от различни периоди през последните десет-дванадесет години за постановки както на Варненския драматичен театър, така и на театри в София, Русе и други градове.

Рецензиите, любопитни сами по себе си и като свидетел на своето време, открояват театралната ерудиция на автора и умението му не само да регистрира и интерпретира събитията, но и да улавя и обобщава тенденциите в развитието на българския театър, при това в контекста на европейския или световния театър.

Интерес представляват сравненията между продукции на различни театри, показани в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято”, както и размишленията върху някои филми от Фестивала на българския игрален филм и от Международния филмов фестивал „Любовта е лудост”. 

Авторът недвусмислено артикулира своята позиция към конкретни театрални прочити на творби от Шекспир, Чехов, Горки, Пинтър, Бекет, Горан Стефановски, Радичков, подлагайки на дисекция творчеството на режисьори като Крикор Азарян, Стоян Камбарев, Станчо Станчев, Красимир Спасов, Иван Добчев, Маргарита Младенова, Явор Гърдев, Галин Стоев, Стефан Москов и възкресявайки артистичните превъплъщения на Невена Коканова, Пенка Божкова, Михаил Мутафов, Христо Христов, Теодора Михайлова, Валентин Танев, Стоян Радев, Малин Кръстев и редица други познати имена от артистичната сцена. 

Показателни за амбициите на книгата са заглавия като: „Фарсова разновидност на Тетъра на абсурда”, „Свят на фобии и смърт извън пределите на четирите стени и най-вече между тях”, „Тъжните внушения на Чеховата комедия”, „Мисловните параболи на Пинтър”, „Черното русо на „Сфумато – духовна визия от психографики”, „Духът на Радичков като ”части от цялото” на фестивала”, „Вторичното поливалентно концептуиране на драматургични и недраматургични архитекстове”, „Каноничен и постканоничен/синтетичен театър”.

В края на книгата, след толкова текстове, посветени на други, Марко Илиев публикува и един свой авторски материал за спектакъл с видео под наслов „Празните стаи”, който допълва представата за авторовата рецепция за театър.

Предлагайки на читателя едно духовно пътешествие из българския театър, „Отново театрални и филмови пристрастия” на Марко Илиев внушава още със заглавието си посланието, че единствено връщането назад, единствено вглеждането отново във вече случилото се, би могло да ни гарантира, че сме разбрали какво всъщност е станало с нас и защо. В изкуството и не само. Книгата има приносен характер както за историята на българския театър, така и за критическото мислене за театър у нас.

 

Автор: Виолета Тончева
08.06.2012 г. 14:22
Посетено: 1383
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/14930-otnovo-teatralni-i-filmovi-pristrastiya-s-marko-iliev