Издания / премиери

Представяне на "Там на Балканите" (романОлогия) от Светлозар Игов

Съвременна българска проза

Представяне на "Там на Балканите" (романОлогия) от Светлозар Игов


◊ СЪБИТИЕТО

ИК "Жанет 45" съвместно с книжарница "Книги и"
представя

"Там на Балканите" (романОлогия) от Светлозар Игов

3 април, вторник от 19:00 ч.
книжарница "Книги и..."
ул. "Фритьоф Нансен" 37А
(входът е откъм ул. "Любен Каравелов")


◊ ЗА АВТОРА

Светлозар Игов е роден на 30.01.1945 г. в с. Радуил, Софийско. Завършва славянска филология в СУ "Св. Кл. Охридски" (1966). Специализира славянски литератури в Белград и Загреб (1967-1968). Преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" (1967-1969) и в ПУ "П. Хилендарски" (от 1985). Редактор във в. "Литературен форум" (1969-1970), сп. "Съвременник" (1972-1977), гл. ред. на сп. "Език и литература". Работи в Института по изкуствознание при БАН (1976-1978) и в Института по литература при БАН (от 1978). Защитава докторска дисертация на тема "Иво Андрич - творческо развитие и художествена структура" (1978). Започва да публикува в периодиката през 1960 г. Интересите му са в областта на: история и критика на българската литература, поетика на романа, общо и сравнително литературознание, славянски литератури, теория и критика на превода. Познава, изследва и популяризира класическата и модерна философска и литературна мисъл. Активно се занимава с оперативна критика. Изявява се и в областта на художествената литература: поезия, проза, фрагменти, афоризми, есета, пиеси. Преводач. Автор на антологии.


◊ ЗА КНИГАТА

Романът допуска в неговия състав да бъдат включени различни жанрове - както художествени (новели, лирически пиеси, поеми, драматични сценки и други подобни), така и нехудожествени (битови, реторични, научни, религиозни и др.). Принципно всеки жанр може да бъде включен в конструкцията на романа.
Михаил Бахтин

Указание за четене

1) Които желаят да четат тази книга като роман, нека прочетат най-напред послеслова „За тази книга” (с. 265) като предговор.

2) Които не желаят да приемат тази книга като роман, могат да прочетат отделните й части като самостоятелни творби в своя жанр и в последователност, каквато сами изберат.
√ РоманОлогията на Светлозар Игов може да се поръча от "Книгосвят":
->> Там на Балканите
Автор: ИК "Жанет 45"
02.04.2012 г. 17:46
Посетено: 1471
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/14486-predstavyane-na-tam-na-balkanite-romanologiya-ot-svetlozar-igov