Издания / премиери

Възрожденски читалища

Енциклопедично издание на полза роду

Възрожденски читалища


◊ СЪБИТИЕТО

Народно читалище "Николай Хайтов 1936"
ви кани на

премиера на Енциклопедия "Възрожденски читалища"


Премиерата ще се състои на 11 януари (сряда) 2011 г. от 18.30 ч. в АРТ салон на НЧ ”Н. Хайтов 1936" -
София, ул. „Гагарин” № 7

Слово: Боян Ангелов

Водещ: Славимир Генчев

 
◊ ПОВЕЧЕ ЗА ЕНЦИКЛОПЕДИЯТА

"В борбата за отстояване на националната идентичност към българските училища и църкви се приобщават и читалищата. Въпреки че триединството на тези институции е несъмнено, погрешно е да се мисли, че читалищата са функция на църковните или училищните настоятелства по места, независимо от обстоятелството, че често пъти читалищни деятели са именно видните местни духовни лица или учители.

Читалищата съхраняват своя светски характер; те притежават ясно разписани устави, точно и конкретно формулирани цели и задачи, собствени вътрешни механизми за избор на ръководства и контролни органи, наличие на собствен печат и т.н.

Често пъти читалищата са възниквали било в църковните преддверия, било в училищата. Това още веднъж потвърждава триединството на религиозните, просветителските, образователните, културните и духовните цели, които са си поставяли те във връзка с българската национална еманципация, но показва същевременно и отликите между тях, наложили отделното им структуриране и организиране", пише в предговора главният редактор и автор на предговора Боян Ангелов.

В енциклопедията са включени не само читалищата и дейците на територията на днешна България, а и онези, които са възниквали и действали исторически през епохата на Възраждането в българските етнически предели, от която днес са откъснати големи територии.

Автор:
10.01.2012 г. 14:17
Посетено: 2037
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/13911-vazrozhdenski-chitalishta