Издания / премиери

Премиера на издания за електронната медийна среда

Проект „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация: 1999-2012 г.”

Премиера на издания за електронната медийна среда


◊ СЪБИТИЕТО

Премиера на издания за електронната медийна среда у нас

На 29 ноември 2011 г. от 17,30 ч. във фоайето на Българското национално радио ще се състои премиерата на научните изследвания:

. Радиосредата 2001-2010 г. Програми, аудитория, реклама, цифровизация,
. Телевизионната среда 2001-2010 г. Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация
. Радио и телевизионната среда 2001-2010 г. Демография, програми, аудитория, поведение
(ИК Фабер).

Изданията ще бъдат представени от проф. д-р Любомир Стойков от СУ ”Св. Климент Охридски”.


◊ ПОВЕЧЕ

Тези научни изследвания са част от изследователския проект „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация: 1999-2012 г.”, който се осъществява по линия на Фонд „Научни изследвания” към МОМН.

Това са интегрални научни изследвания на радио и телевизионната дейност в Република България по отношение на:

. Демографията – селища, население и социално-демографски промени, уловени в последните две преброявания – през 2001 г. и 2011 г.;
. Програмите – разпределение на радио и телевизионните програми по планови райони, видове оператори и формати;
. Аудиторията – развитие на националната радио и телевизионна аудитория и регионалните  радиоаудитории, а също и на аудиториите на Българското национално радио и на Българската национална телевизия;
. Медийното поведение – промяна в радиослушането и телевизионната гледаемост под влияние на интернет и новите медии;
. Рекламата – динамика на радио и телевизионната реклама, като отражение на икономическата криза и навлизането на интернет;
. Регулацията – създаване на медийно законодателство, изграждане на регулаторни органи и правила за обществените оператори БНР и БНТ;
. Цифровизацията – развитие на цифровото радио и цифровата телевизия и въвеждане на цифрови стандарти при радио и телевизионните програми.

Автор: ИК "Фабер"
28.11.2011 г. 14:34
Посетено: 1028
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/13657-premiera-na-izdaniya-za-elektronnata-mediyna-sreda