Издания / премиери

Представяне на "Българска анкета по полския въпрос (1915-1916" и на книга за нейния автор от М. Карабелова

За един от най-ярките актове на солидарност със съдбата на друг славянски народ в най-новата ни история

Представяне на "Българска анкета по полския въпрос (1915-1916" и на книга за нейния автор от М. Карабелова


◊ СЪБИТИЕТО

5 октомври 2011 г., сряда, 18 ч., 
ул. „Веслец” 12, вход свободен

Полският институт в София
Институтът за литературата при БАН
Институтът за литературни изследвания – ПАН, Варшава

най-учтиво канят на

Представяне на книгата на д-р Тадеуш Ст. Грабовски „Българска анкета по полския въпрос (1915-1916)”
с участието на проф. Миколай Соколовски, директор на Института за литературни изследвания на ПАН
и
очерка на дфн Магда Карабелова „Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски - пратеник на възкръсваща Полша”

Книгата ще представи проф. Панайот Карагьозов, декан на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”
 
Проектът е осъществен с подкрепата на Полския институт в София, Института за литература на БАН и Института за литературни изследвания на Полската академия на науките, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Централната библиотека на БАН.


◊ ЗА КНИГИТЕ

„Българската анкета по полския въпрос (1915-1916)”
е вероятно един от най-ярките актове на солидарност със съдбата на друг славянски народ в най-новата ни история. Анкетата е дело на все още полулегалното полско правителство, познато като Полски върховен народен комитет (Краков), което изпраща  свои емисари-журналисти в почти всички европейски държави, САЩ, Канада и Австралия. Те трябва да организират общественото мнение в полза на борбата на поляците отново да получат свобода, независимост и суверенна държава след почти 150-годишно отсъствие от картата на Европа.

Очеркът „Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на възкръсваща Полша” на
Магда Карабелова, автор на целия проект, е посветен на българския епизод от политическата и журналистико-дипломатическата кариера на големия полски интелектуалец по повод 130 години от рождението му.
Автор: Полски институт - София
04.10.2011 г. 17:20
Посетено: 1236
Етикети: нови книги, България, Полша, книги, Полски институт, полски въпрос, полски книги, Тадеуш Ст. Грабовски, Магда Карабелова
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/13270-predstavyane-na-balgarska-anketa-po-polskiya-vapros-1915-1916-i-na-kniga-za-neyniya-avtor-ot-m-karabelova