Издания / премиери

Премиера на първи том от "Съчинения" на Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937)

Седмица на православната книга - Варна 2011

Премиера на първи том от "Съчинения" на Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937)


◊ СЪБИТИЕТО

На 5 септември от 18.00 ч. в залата на Община Варна ще се състои представянето на първия том от „Съчинения” на Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937). С премиерата ще бъде открита поредната „Седмица на православната книга” – авторитетен международен форум, организиран от Варненска и Великопреславска митрополия.

Томът ще бъде представен от доц. д-р Пламен Митев – декан на Исторически факултет на Софийския университет, автор на послеслова към тома. Ще говорят също Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, г-н Любен Козарев – издател, и д-р Емил Димитров, извършил цялата работа по подготовката на изданието.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗДАНИЕТО

Варненски и Преславски митрополит Симеон.
Съчинения Т.1: Църква и история. Статии. Спомени. Писма (1869-1900). София: Изток-Запад, 2011, 768 с.

. Съставителство, подготовка на текстовете, предговор, встъпителна студия, бележки, показалци и речници: Емил Димитров

Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937) е деец на Българското възраждане и на църковнонационалната борба, най-младият митрополит на Българската екзархия, станал такъв едва на 32 години и управлявал епархията си в продължение на 65 години – безпрецедентен случай в православния свят. След Освобождението е един от „строителите на съвременна България”, държавен и просветен деец, председател на III ОНС (1882–1883); публицист, учен-елинист, преводач, редовен (1884) и почетен член на БАН (1923). По многообразните си дарования, дела и заслуги, по мащаба на своята личност митрополит Симеон може да бъде сравняван не толкова със съвременниците му, колкото с големите духовни дейци и книжовници на миналото от величината на патриарх Евтимий.

Според авторитетното свидетелство-признание на акад. Михаил Арнаудов (1930) митрополит Симеон е “жива история на българските усилия за църковно, културно и национално въздигане в последните 70 години”, в дейността си той е примирил „ония разнородни нравствени подбуди, които движеха протагонистите на Българското възраждане от Паисия до Илариона Макариополски”, а неговият живот е пример за „апостолско служене на християнския и народен дълг”.

Съчиненията на Варненски и Преславски митрополит Симеон се издават за пръв път.
Прочетете встъпителната студия Митрополит Симеон: духовникът и културата от Емил Ив. Димитров към първи том от Съчиненията на Митрополит Симеон в Електронно списание LiterNet, бр. 8 (141), 2011 - http://spisanie.liternet.bg .
Автор:
Изд. "Изток-Запад"
Публикация:
30.08.2011 г. 16:24
Посетено:
2478
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/13040-premiera-na-parvi-tom-ot-sachineniya-na-varnenski-i-preslavski-mitropolit-simeon-1840-1937