Издания / премиери

Нов брой на списание “Философски алтернативи”, 2011, бр. 1

Философски въпроси, свързани с човешкия разум и познание

◊ СЪБИТИЕТО

Излезе от печат бр. 1/2011 г. на списание “Философски алтернативи”


Водещ броя Ивайло Димитров


В този брой се разглеждат разнообразни философски въпроси, свързани с човешкия разум и познание – проблеми на логиката, въображението, отношението дух–тяло, изследването. Сложните и понякога конфликтни отношения между човек и общество са разгледани в едноименната рубрика посредством теми, свързани с режимите на демокрацията и тоталитаризма. Времевият диапазон, в който са разгледани всички тези въпроси, се движи в широки граници – от античността до наши дни. Някои от тях са на пръв поглед абстрактни и далечни на нашите ежедневни болки и проблеми, други са близо до онова, което често се нарича “злободневие”, но запазват както спокойствието и познавателната дистанция на философската рефлексия, така и изискания философски език и стил.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова


◊ В БРОЯ

Логика и класика
. Куно Фишер – История на логиката (превод от английски Атанас Атанасов)

Измерения на субектното

. Ивайло Димитров – Въображението у Кант – способност или сила?
. Владимир Стойчев – Cogito ergo corpus habeo: церебралният субект
. Николай Турлаков – Редуцирането на автентичността в “Рефлективната автентичност” на Ферара

Етоси и духовни практики
. Красимир Делчев – Философският метод и духовната практика на различаването при Епиктет и Шанкара
. Андрей Рождественский – Светът на чужденката

Човек и социум: контакти и конфликти
. Дмитрий Варзоновцев – “Другата класика” - парадигмалната идентичност на качественото социално изследване като проблем
. Венелин Ганев – Култура и дирижирана общественост (български философски архив)
. Олга Симова – Демокрация или демократично общество
. Гергана Попова – Фигурата на работника през първите две десетилетия след 9-ти септември в перспективата на комунистическия концепт за тялото-машина

Езикови размишления
. Добрин Тодоров – “Езикови” тревоги

In Memoriam
. Иванка Стъпова – В памет на проф. Исак Паси
. Саша Добрева – В памет на проф. Атанас Марзанов

Отзиви
. Димитър Цацов – Похвално слово за двама философи
. Лазар Копринаров – Глобализация и толерантност
. Нина Димитрова – Философската поредица “Семинар 333”
. Нонка Богомилова “Религията и църквата в трансформиращото се общество”

И философите смеят да се смеят
. Жана Янева – Епиграми
Автор: сп. "Философски алтернативи"
26.05.2011 г. 15:49
Посетено: 1688
Етикети: списание, Философски алтернативи, философско списание, философия, философски проблеми, Венелин Ганев, Куно Фишер
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/12558-nov-broy-na-spisanie-filosofski-alternativi-2011-br-1