Издания / премиери

Представяне на първите две книги от поредицата "Червено на бяло: Литературен архив на НРБ"

Част от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“

◊ СЪБИТИЕТО

Издателство „Сиела”
Департамент "Нова българистика" на НБУ

Ви канят на

представянето на първите две книги от поредицата „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”

Принудени текстове:
Самокритика на български писатели (1946-1962)

Беседи с младите.
Срещи и разговори с Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958–1962)

Съставител: доц. д-р Пламен Дойнов

Слово: проф. Михаил Неделчев

Книгите се издават със спомоществователството на НДФ "13 века България"


21 декември 2010 (вторник), 18.00 ч.
Orange center, ул. „Граф Игнатиев” № 18


◊ ЗА ПОРЕДИЦАТА

Поредицата „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ” се стреми да запълни съществена част в днешното (не)знание за литературата на Народна република България (1946–1990). Представя важни проблемни зони, реконструирани чрез издирвания в архивни фондове и в периодични издания. Изгражда общи историко-културни контексти – средищни за литературната история на българския комунизъм.

В поредицата се обнародват непознати или по-малко познати архивни материали, формират се нови тематични ядра за изучаване на българската литература от втората половина на ХХ век, гради се документалният фундамент на следващи изследователски практики.

Поредицата „Червено на бяло“ е част от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика” на НБУ, която работи както за публикуването на документални текстове, така и за тяхното критическо представяне.

Автор: Департамент “Нова българистика” на НБУ
19.12.2010 г. 16:18
Посетено: 1387
Етикети: архив, книги
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/11422-predstavyane-na-parvite-dve-knigi-ot-poreditsata-cherveno-na-byalo-literaturen-arhiv-na-nrb